Monthly Archives: oktober 2016

Inbreng bij verdeling van een erfenis en de huwelijksgemeenschap

Uit het algemene deel van deze website heeft u al kunnen opmaken dat het soms interessant kan zijn om naar inbreng van giften te kijken. Onze advocaat verdeling erfenis legt uit. Vooral als er onder het oude recht (van vóór 2003) een gift is gedaan, kan het zijn dat deze bij de verdeling van de [...]

Door | 31 oktober 2016

Verdeling erfenis en meerwaardeclausule

Onze advocaat verdeling erfenis heeft veel ervaring met het verdelen van grond van boerderijen. De vraag die daarbij altijd opkomt is of bij de toedeling van de grond aan één van de erfgenamen dit tegen de waarde in verpachte staat moet geschieden of niet. Een recente uitspraak van de rechtbank Noord Holland vat het goed [...]

Door | 28 oktober 2016

Verdeling erfenis en gebruiksvergoeding

Onze advocaat verdeling erfenis komt vaak tegen dat erfgenamen een gebruiksvergoeding willen vragen van andere erfgenaam. Wat is daarvoor de basis. Het Hof Arnhem Leeuwarden legt uit: "Het hof stelt voorop dat de deelgenoot die het uitsluitend gebruik van een goed heeft aan de andere deelgenoot een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding [...]

Door | 25 oktober 2016

Alle erfgenamen moeten meedoen aan een verdeling van een erfenis

Van onze advocaat verdeling erfenis: Het gebeurt nog steeds dat advocaten vergeten dat alle erfgenamen mee moeten doen aan een verdeling. Soms wordt dat pas in hoger beroep vastgesteld en dan moet de hele procedure opnieuw. Let u dus goed op dat u altijd alle erfgenamen in een procedure betrekt als u verdeling vraagt aan [...]

Door | 23 oktober 2016

Gedwongen om een akte van verdeling te tekenen?

Door onze advocaat verdeling erfenis: Bij de verdeling van een erfenis kan het voorkomen dat een van de partijen tegenover de ander wordt overbedeeld. Indien bezittingen of schulden uit de gemeenschap worden toebedeeld aan een of meer erfgenamen kan er een akte van verdeling worden opgemaakt. De akte van verdeling kan worden neergelegd in een [...]

Door | 20 oktober 2016

Verdeling erfenis met aandelen in BV

Van onze advocaat verdeling erfenis. In onderstaande uitspraak had de Rechtbank bepaald dat de 12 aandelen in de erfenis van moeder zo zouden worden verdeeld dat alle vier de kinderen 3 aandelen kregen. Een kind was het niet eens met deze verdeling van de nalatenschap en het Hof kijkt vooral naar alle belangen van de erfgenamen. Vervolgens bepaalt het [...]

Door | 19 oktober 2016

Is de overdracht van een boerderij een gift?

In het kader van de verdeling van een nalatenschap is onderstaande uitspraak interessant omdat er allereerst van geleerd kan worden dat indien een meerwaardeclausule in een nalatenschap valt, verdeling van die nalatenschap jegens alle erfgenamen moet worden gevorderd en ook moet worden aangegeven hoe die verdeling van de nalatenschap moet plaatsvinden. Daarnaast is de uitspraak interessant [...]

Door | 16 oktober 2016

Verdeling van een nalatenschap: waarde woning

Bij de verdeling van een nalatenschap speelt de waarde van de woning vaak een grote rol. Zeker als de woning wordt toebedeeld aan één van de erfgenamen is de waarde van de woning belangrijk. Vaak wordt bij de verdeling van de nalatenschap voor de waarde verwezen naar artikel 4: 6 BW, te weten het moment van overlijden, maar als [...]

Door | 16 oktober 2016