Monthly Archives: november 2016

Uitleg testament en verdeling erfenis

Door onze advocaat verdeling erfenis: Een erfenis is verdeeld wanneer de erfgenamen bepaald hebben wie welk deel van de nalatenschap toekomt. In veel gevallen is er geen testament en wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regels. Als er wel een testament is wordt de erfenis verdeeld aan de hand van bepalingen opgenomen in het [...]

Door | 24 november 2016

Ouderlijke boedelverdeling en rente

Van onze advocaat verdeling erfenis. De rente over de (oude) ouderlijke boedelverdeling kan hoog oplopen en daarom een kort blogje over een uitspraak. De casus was als volgt. Na moeders overlijden in 1988 en vaders overlijden in 2006, is een van hun dochters het op twee punten niet eens met de heffing van erfbelasting in [...]

Door | 21 november 2016

Erfenis verdelen en verzwegen bankrekeningen

Van onze advocaat verdeling erfenis: het komt helaas veel voor in onze praktijk dat een erfgenaam of langstlevende probeert een bankrekening bij de verdeling te verzwijgen. Zo ook in deze casus van de Rechtbank Oost Brabant. Moeder had drie kinderen en één daarvan (A) doet de afwikkeling. Hij informeert een andere erfgenaam (B) en zijn [...]

Door | 13 november 2016

Paulianeuze akte van verdeling

Door onze advocaat verdeling erfenis: In de onderstaande casus wordt er door de eisende partij een beroep gedaan op artikel 3:45 Burgerlijk Wetboek, de civielrechtelijke Pauliana. Wanneer een schuldenaar een rechtshandeling verricht waartoe zij niet verplicht is en daarbij wist of behoorde te weten dat door deze handeling een of meerdere schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden [...]

Door | 6 november 2016