Monthly Archives: mei 2017

Aandeel in nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de vraag of een aandeel in een erfenis verbeurd moet worden verklaard wegens opzettelijke verzwijging van dat goed nader toegelicht. De verbeurdverklaring wegens verzwijging : artikel 3:194 lid 2 BW Artikel 3:194 BW maakt deel uit van de tweede afdeling van Titel [...]

Door | 29 mei 2017

Vordering tot verdeling nalatenschap in een ondeelbare rechtsverhouding

Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs kort uiteengezet wat er dient te gebeuren bij de verdeling van een erfenis waarbij meerdere erfgenamen zijn betrokken maar waarbij maar één van de erfgenamen in hoger beroep gaat. De nog onverdeelde nalatenschap is volgens artikel 3:189 BW aan te merken als [...]

Door | 17 mei 2017