Monthly Archives: juli 2017

Vereffening, griffierecht en negatief saldo van de nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 juni 2017 uitspraak gedaan over de heffing van het griffierecht en de aangewezen wijze van vereffening van een erfenis met een negatief saldo. De kantonrechter heeft ambtshalve kennis genomen van het volgende. Uit de kantonrechter te Tilburg gegeven beschikking blijkt dat verzoeker door de [...]

Door | 31 juli 2017

Verklaring van erfrecht en de rechtsmacht van de Nederlandse rechter

Van onze advocaat verdeling erfenis. Op 22 maart 2017 heeft de Rechtbank Overijssel bepaalt dat een verklaring van erfrecht gezien kan worden als een verbintenis uit overeenkomst en dat daarom de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat de vraag naar de rechtsmacht in het onderhavige geval niet wordt beheerst door een [...]

Door | 26 juli 2017

Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 26 januari 2017 uitspraak gedaan over een verzoek op grond van artikel 4:194a BW om alsnog beneficiair de erfenis te mogen aanvaarden. De eerste vraag is of gedaagde de nalatenschap van erflater zuiver heeft aanvaard. Anders dan de advocaat van gedaagde stelt, moet uit het [...]

Door | 25 juli 2017

Verdeling van aandelen in een nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over de verdeling van aandelen in een besloten vennootschap (BV) in een erfenis. Partijen zijn broers en zussen en zijn ieder voor een vierde deel gerechtigd in de nalatenschap van hun moeder. De vader van partijen was kort daarvoor overleden. De nalatenschap van [...]

Door | 20 juli 2017

Verdeling van een nalatenschap door de rechter

Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 3 maart 2017 de mogelijkheid tot verdeling van een erfenis door de rechter kort besproken en toegelicht. Deze zaak betrof de verdeling van de nalatenschappen van de vader en moeder van eiser. Het hof had de vordering van de advocaat van eiser [...]

Door | 10 juli 2017