Monthly Archives: augustus 2017

Geldopnamen onrechtmatig tijdens afwikkeling nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 4 mei 2017 uitspraak gedaan over de onrechtmatigheid van geldopnamen tijdens een gegeven volmacht ter afwikkeling van een erfenis. Kort weergegeven gaat het in deze zaak om het volgende. In 2011 is de vader van de vrouw in Zuid-Afrika overleden. De vrouw is erfgenaam, [...]

Door | 30 augustus 2017

Spoedeisend belang bij vordering tot afwikkeling van een erfenis?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 april 2017 uitspraak gedaan over het spoedeisend belang van een vordering in kort geding over de afwikkeling van de verdeling van een erfenis. De advocaat van eiser vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden te veroordelen om opgave te doen van alle zaken, goederen, [...]

Door | 22 augustus 2017

Verkapte gift?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of sprake is van benadeling van de erfgenamen door een verkapte gift. Erflaatster heeft vóór overlijden een pachtovereenkomst gesloten met één van erfgenamen en hem een aandeel van percelen geleverd. Is dit een verkapte gift als bedoeld [...]

Door | 16 augustus 2017

Vordering tot verdeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening nog niet is voltooid

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Hoge Raad heeft op 19 mei 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening nog niet is voltooid. De klacht richt zich tegen het oordeel van het hof dat het geen aanleiding ziet de zaak aan te houden in afwachting van [...]

Door | 11 augustus 2017

Bevoordeling bij bedrijfsopvolging?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft op 31 mei 2017 uitspraak gedaan over een mogelijke bevoordeling bij bedrijfsopvolging. Naar aanleiding van de vordering van de advocaat van X betreffende toedeling aan hem, tegen inbreng van de waarde, van het aan moeder toekomende aandeel in de eigendom van de woning heeft moeder haar [...]

Door | 7 augustus 2017