Monthly Archives: september 2017

De waardebepaling van aandelen bij de verdeling van een erfenis

Van onze advocaat verdeling erfenis. Onlangs heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de waardebepaling van aandelen bij de verdeling van een erfenis. Volgens de advocaat van geïntimeerde dient bij de bepaling van de waarde van de aandelen van de vader in Beleggingsmaatschappij [Beleggingsmaatschappij] BV betrokken te worden dat deze vennootschap ten tijde van diens [...]

Door | 15 september 2017

Onrechtmatigheden begaan bij de verdeling van een nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 4 januari 2017 uitspraak gedaan over diverse gestelde onrechtmatigheden die begaan zouden zijn tijdens de afwikkeling en verdeling van een erfenis. Rechtsmacht Omdat eisers niet in Nederland hun gewone woon- of verblijfplaats hebben dient allereerst te worden nagegaan welk recht van toepassing is en welke [...]

Door | 11 september 2017

Peildatum voor de waardering van onroerend goed bij de verdeling van een nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfrecht. Het Parket bij de Hoge Raad heeft op 31 maart 2017 een toelichting gegeven over de peildatum bij de waardering van een stuk grond bij de verdeling van een erfenis. Het cassatiemiddel bevat twee klachten, die betrekking hebben op achtereenvolgens de peildatum voor de waardering van de nalatenschap en de waarde van [...]

Door | 7 september 2017