Monthly Archives: oktober 2017

Ouderlijke boedelverdeling nietig? Testament nietig?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Amsterdam heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over de verdeling nalatenschap. De vraag was of de ouderlijke boedelverdeling in het testament nietig was en of daarmee dan ook het gehele testament nietig was. De advocaat van de gedaagden betwist dat de quasi-ouderlijke boedelverdeling nietig is en dat [...]

Door | 25 oktober 2017

Verdeling van een nalatenschap : peildatum van waardering van de goederen van de nalatenschap op het moment van de verdeling

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap waarbij de rechter op grond van de redelijkheid en billijkheid de peildatum voor de waardering van de goederen van de nalatenschap op het moment van de verdeling vaststelde. Alle deelgenoten dienen bij de verdeling [...]

Door | 20 oktober 2017

Vereffening van een erfenis : bezwaar tegen voorgenomen wijze van tegeldemaking van het bedrijf van de erflater

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 9 augustus 2017 uitspraak gedaan over het bezwaar tegen een voorgenomen wijze van tegeldemaking van het bedrijf van de erflater. De vereffenaar stelt een discretionaire bevoegdheid te hebben ter zake van de wijze van tegeldemaking van het bedrijf van de erflater. Hij is voornemens om [...]

Door | 16 oktober 2017

Onrechtmatigheid bij beheer vermogen erflater? Afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording alvorens tot de verdeling van de nalatenschappen van de overleden ouders kan worden overgegaan. De advocaat van eisers verlangt onder meer, kort gezegd, dat gedaagde rekening en verantwoording zal afleggen over het door [...]

Door | 9 oktober 2017

Verzet tegen door vereffenaar van een nalatenschap gedeponeerde rekening en verantwoording en uitdelingslijst als bedoeld in artikel 4:128 BW

Van onze advocaat verdeling erfrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 03 augustus 2017 uitspraak gedaan in het verzet tegen door vereffenaar van een nalatenschap gedeponeerde rekening en verantwoording en uitdelingslijst als bedoeld in artikel 4:128 BW. Opposanten gezamenlijk hebben de rechtbank verzocht hun verzet als bedoeld in artikel 4:218 lid 3 BW gegrond te verklaren [...]

Door | 5 oktober 2017

Verdeling van een nalatenschap. Pinopnames? Gift van gouden armband?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op15 augustus 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap van de ouders van partijen. Tussen de erfgenamen bestond onenigheid over de verdeling van de huuropbrengst, over pinpasopnames en een gift van een gouden armband. Partijen zijn broers en zusters van elkaar. De vader van [...]

Door | 2 oktober 2017