Monthly Archives: november 2017

Vruchtgebruik met interingsbevoegdheid en bewind, zeggenschapsrechten op aandelen en dividenduitkering en aandeelhoudersbesluit.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 4 juli 2017 uitspraak gedaan over een erfenis met vruchtgebruik met interingsbevoegdheid en bewind, en in dat verband over zeggenschapsrechten op aandelen, dividenduitkeringen en een aandeelhoudersbesluit. De uitleg van het testament Partijen twisten over de inhoud van het testament. De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. [...]

Door | 30 november 2017

Vordering op minderjarige erfgenaam, verhaal en aanvaarding namens de minderjarige erfgenaam van een erfenis

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over een vordering op een minderjarige erfgenaam. De vordering kon enkel worden verhaald op de goederen der nalatenschap en niet op het privévermogen van de minderjarige erfgenaam. De advocaat van gedaagde heeft als meest verstrekkende verweer gevoerd dat eiseres geen vordering heeft [...]

Door | 23 november 2017

Uitkering van geld als voorschot op de nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfrecht. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de mogelijkheid van een contante uitkering van geld als voorschot op een nalatenschap. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had de advocaat van eiser als erfgenaam voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake was van een gewichtige redenen voor de uitkering van een [...]

Door | 19 november 2017

Verdeling van een erfenis : processueel ondeelbare rechtsverhouding : gedwongen schuldverrekening mogelijk?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over de verdeling en afwikkeling van een erfenis. Was er sprake van een processueel ondeelbare rechtsverhouding en was (daarom) gedwongen schuldverrekening wel mogelijk? Het gaat in deze zaak om het volgende. Op 13 februari 2009 is de vader (erflater) [...]

Door | 13 november 2017

Spoedeisend belang bij verkoop onroerend goed bij verdeling nalatenschap : afwijken van uitgangspunt dat bij beneficiaire aanvaarding pas kan worden verdeeld nadat vereffening nalatenschap is voltooid?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over de vraag of vanwege een spoedeisend belang afgeweken kan worden van het uitgangspunt dat bij een beneficiaire aanvaarding pas kan worden verdeeld nadat de vereffening van de nalatenschap is voltooid. De advocaat van eiseres vordert, bij wege van voorlopige [...]

Door | 6 november 2017

Vereffening van de nalatenschap, de schulden van de nalatenschap en de verdeling van de nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 maart 2017 uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap, over de schulden van de nalatenschap en de verdeling van de nalatenschap. De vereffening van de nalatenschap Ten aanzien van het verzoek van verzoeker tot opheffing van de vereffening overweegt de kantonrechter dat op [...]

Door | 3 november 2017

Bevel tot verdeling van een nalatenschap ten overstaan van een notaris en de inbrengplicht van giften

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap ten overstaan van een notaris en over de inbreng van giften in de nalatenschap. Partijen zijn de kinderen en erfgenamen van vader (erflater) en moeder (erflaatster). Partijen hebben de nalatenschappen van erflaters zuiver aanvaard [...]

Door | 1 november 2017