Monthly Archives: december 2017

Geschil bij verdeling nalatenschap. Wijze van de waardering van een onroerende zaak die erflaatster aan erfgenaam heeft verhuurd

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 september2017 uitspraak gedaan over een geschil tussen twee zussen over de verdeling van de erfenis van moeder. In geschil is de wijze van de waardering van een onroerende zaak die erflaatster bij leven al aan erfgenaam heeft verhuurd. Het geschil van partijen betreft de [...]

Door | 28 december 2017

Schenking onder uitsluitingsclausule? Voorschot op een erfenis gelijk te stellen aan een verkrijging krachtens erfrecht?

Van onze advocaat verdeling erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over een schenking onder uitsluitingsclausule en over de vraag of een voorschot op een erfenis gelijk is te stellen aan een verkrijging krachtens erfrecht. Van de zijde van de vrouw zijn twee getuigen gehoord: de vrouw als partijgetuige en haar [...]

Door | 19 december 2017

Verschuldigde rente bij onrechtmatige onttrekking van gelden uit nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 20 juni 2017 uitspraak gedaan over de verschuldigde rente bij onrechtmatige onttrekking van gelden uit de nalatenschap De onderhavige procedure betreft de vaststelling van de omvang en de verdeling van de nalatenschap van de moeder van partijen (erflaatster). Zij zijn de twee enige erfgenamen [...]

Door | 12 december 2017

Verdeling van nalatenschap. Afstand van recht? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan over een verdeling van een nalatenschap tussen twee broers. Was sprake van afstand van recht of van rechtsverwerking? Juridisch kader Het hof overweegt als volgt. De legitieme portie is een vordering in geld op de gezamenlijke erfgenamen. Het betreft [...]

Door | 4 december 2017