Monthly Archives: januari 2018

Recht legataris jegens executeur op inzage en afschriften bescheiden die nodig zijn voor de berekening van het legaat. Recht op afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 3 mei 2017 uitspraak gedaan over het recht van de legataris jegens executeur op inzage en afschriften van bescheiden die nodig zijn voor de berekening van het legaat. Geen recht op rekening en verantwoording. Het geschil tussen partijen heeft betrekking op de samenstelling en omvang [...]

Door | 30 januari 2018

Beneficiaire aanvaarding, vereffening en verdeling van een nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over beneficiaire aanvaarding, vereffening en verdeling van een nalatenschap. Ten overvloede overweegt de rechtbank hierbij het volgende. Voor een vordering van gedaagde sub 4 en X strekkende tot verdeling van de nalatenschap is het rechtens noodzakelijk dat alle deelgenoten in [...]

Door | 22 januari 2018

Toekennen levenslang vruchtgebruik van woning aan langstlevende echtgenoot?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over het toekennen van levenslang vruchtgebruik van een woning aan de langstlevende echtgenoot. Het verzoek tot toedeling aan verzoekster van het vruchtgebruik van de woning en inboedel op de voet van artikel 4:29 BW is gegrond op de wet en is derhalve toewijsbaar. [...]

Door | 17 januari 2018

Benoeming van een vereffenaar onder voorrecht van een boedelbeschrijving

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 september 2017 uitspraak gedaan over de benoeming van een professionele vereffenaar op verzoek van een schuldeiser van de nalatenschap omdat de vereffenaars en erfgenamen niet beschikken over de vereiste specifieke deskundigheid. Volgens het verzoekschrift is gebleken dat sprake is van aanmerkelijke schulden aan de [...]

Door | 4 januari 2018