Monthly Archives: februari 2018

Nalatenschap. Kredietovereenkomst. Zuivere aanvaarding. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor lening en regresrecht?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 21 juni 2017 uitspraak gedaan over een kredietovereenkomst, hoofdelijke aansprakelijkheid en regresrecht in een nalatenschap. Eiseres was gehuwd met betrokkene (hierna: de betrokkene). Het huwelijk is ontbonden in 1989 door inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie van de echtscheidingsbeschikking. Uit het huwelijk zijn de dochters geboren. [...]

Door | 27 februari 2018

Beneficiaire aanvaarding of daden van zuivere aanvaarding?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Amsterdam heeft op 27 september 2017 uitspraak gedaan over zuivere aanvaarding van een erfenis. Erfgenamen van erflaatster hebben geen daden van zuivere aanvaarding verricht, zodat erfgenamen van erflater slechts aanspraak kunnen maken op het saldo van de nalatenschap van erflaatster. Beneficiaire aanvaarding Uit de akte van erfrecht blijkt [...]

Door | 21 februari 2018

Voor het overlijden van erflater zijn er bedragen overgeboekt naar gedaagde. Volgens eiser moeten deze bedragen worden aangemerkt als leningen, die door gedaagde zijn verzwegen. Gedaagde stelt dat de bedragen zijn geschonken. De rechtbank volgt het standpunt van eiser en beslist dat de sanctie van artikel 3:194 lid 2 BW in werking treedt. Het aandeel in de nalatenschap wordt verbeurd verklaard.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan ober een geschil over een nalatenschap. Voor het overlijden van erflater zijn er bedragen overgeboekt naar gedaagde. Volgens eiser moeten deze bedragen worden aangemerkt als leningen, die door gedaagde zijn verzwegen. Gedaagde stelt dat de bedragen zijn geschonken. De rechtbank [...]

Door | 12 februari 2018

Schenking. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid van schenkingen aan andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden. Bijzondere regel inzake bewijslastverdeling (artikel 7:176 BW).

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 oktober 2017 uitspraak gedaan over schenking in het erfrecht. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid van schenkingen aan andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden. Bijzondere regel inzake bewijslastverdeling (artikel 7:176 BW). Mede gelet op hetgeen is overwogen in het arrest van de Hoge Raad staan de [...]

Door | 7 februari 2018