Monthly Archives: maart 2018

Beroepsfout notaris jegens erfgenaam bij opstellen van verklaring van erfrecht. Legitieme. Schending informatieplicht? Verjaring?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over een beroepsfout van een notaris jegens een erfgenaam bij het opstellen van een verklaring van erfrecht. Legitieme. Schending informatieplicht?  Verjaring van de vordering? Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag dat de notaris jegens haar toerekenbaar tekort is geschoten, althans onrechtmatig jegens [...]

Door | 27 maart 2018

Verdeling nalatenschap. Proceskosten. Onnodig procederen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 november 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de veroordeling van de proceskosten. Was onnodig geprocedeerd? Het gaat in het kort om het volgende. Partijen zijn familie van elkaar. Appellante, geïntimeerde1, geïntimeerde3, geïntimeerde4 en wijlen G (de moeder van geïntimeerde5 [...]

Door | 19 maart 2018

Werkwijze gevolmachtigde bij uitvoering en afwikkeling van nalatenschap onrechtmatig? Instructies en opdracht overeenkomstig de wil van erflater uitgevoerd?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de werkwijze van een gevolmachtigde bij de afwikkeling van een nalatenschap onrechtmatig was. Het hof overweegt hierover het volgende. Tussen partijen staat vast dat kort voor het overlijden van erflater en met diens instemming is besproken [...]

Door | 13 maart 2018

Bevel tot verdeling van ontbonden nalatenschap ten overstaan van notaris. Hoogte van gebruiksvergoeding van de woning. Vervallen beschikking in testament door echtscheiding?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 18 oktober 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en bevel gegeven tot verdeling van ontbonden nalatenschap ten overstaan van notaris. Hoogte gebruiksvergoeding van de gemeenschappelijke woning. Vervallen beschikking in testament door echtscheiding? Vervallen beschikking in testament door echtscheiding? Artikel 4:52 BW bepaalt: [...]

Door | 6 maart 2018