Monthly Archives: april 2018

Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van het bezwaarde vermogen. Nietigheid schenkingen? Processueel ondeelbare rechtsverhouding?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over het fideicommis de residuo en onder die voorwaarde gedane schenkingen. De bezwaarde is erfgenaam onder de ontbindend voorwaarde in het testament dat bij overlijden de verwachter hem overleeft. De verwachters zijn dan erfgenamen onder de daarbij aansluitende opschortende voorwaarde [...]

Door | 27 april 2018

Uitleg van een testament. Bewijsopdracht dat erflater zich klaarblijkelijk heeft vergist. Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 augustus 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Bewijsopdracht dat erflater zich klaarblijkelijk heeft vergist (artikel 4:46 lid 3 BW). Rekening en verantwoording? Volgens de advocaat van appellanten heeft erflater niet gewild dat de prelegaten ten laste van het erfdeel van appellant [...]

Door | 18 april 2018

Erfopvolging. Verdeling van grond. Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan over de erfopvolging, de verdeling van grond en de processueel ondeelbare rechtsverhouding binnen een nalatenschap. Een deel van de vorderingen van de man ziet op de verdeling (door verkoop en vervolgens verdeling van de opbrengst) van het stuk grond dat [...]

Door | 11 april 2018

Schuldeiser vordert verdeling van nalatenschap teneinde zich op het aandeel van de schuldenaar daarin te kunnen verhalen. Geen misbruik van bevoegdheid.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 18 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een schuldeiser de verdeling van nalatenschap kan vorderen teneinde zich op het aandeel van de schuldenaar (de erfgenaam) te kunnen verhalen. Geen misbruik van bevoegdheid. De advocaat van X legt - samengevat - het volgende aan [...]

Door | 4 april 2018