Monthly Archives: mei 2018

Opheffing van de vereffening van een nalatenschap? Is de vereffening voltooid?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 februari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van de vereffening van een nalatenschap. Was de vereffening al voltooid? In 2013 is de erflater overleden met achterlating van zijn zoon als zijn enige erfgenaam. De zoon heeft de nalatenschap van zijn vader beneficiair [...]

Door | 31 mei 2018

Notaris als vereffenaar van de nalatenschap. Onzorgvuldige vereffening?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap. Was de vereffening van de erfenis door de notaris zorgvuldig geweest? De erfgenaam verwijt de notaris in de kern dat hij de werkzaamheden als vereffenaar van de nalatenschappen onnodig en onzorgvuldig heeft verricht. Samengevat [...]

Door | 25 mei 2018

Verplichting tot het doen van rekening en verantwoording. Dient ex-vriendin rekening en verantwoording af te leggen over beheer van gelden van moeder van ex-vriend?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 maart 2018 uitspraak gedaan over de verplichting tot het doen van rekening en verantwoording. Dient ex-vriendin rekening en verantwoording af te leggen over beheer van gelden van moeder van ex-vriend? Geïntimeerde (de ex-vriendin) heeft enkele jaren bij de appellante (de moeder) in huis gewoond. [...]

Door | 18 mei 2018

Afleggen van rekening en verantwoording van de erfgenaam als mederekeninghouder van erflater?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over het wel of niet moeten afleggen van rekening en verantwoording van een erfgenaam, die mederekeninghouder was van erflater. Partijen zijn, ieder voor een gelijk deel, de gerechtigden tot de nalatenschap van hun moeder, de erflaatster. De erfgenamen hebben de [...]

Door | 4 mei 2018