Monthly Archives: juni 2018

Uitleg testament gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen. Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitleg van een testament gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen. Diende rekening en verantwoording te worden afgelegd? De kinderen zijn de erfgenamen van de in 2012 overleden erflater. Zij hebben de nalatenschap van erflater [...]

Door | 25 juni 2018

Alsnog beneficiaire aanvaarding van nalatenschap mogelijk? Zijn belastingschulden onbekende schulden zijn in de zin van artikel 4:194a BW? Goede trouw?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 december 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de belastingschulden onbekende schulden zijn in de zin van artikel 4:194a BW. Mocht de erfenis alsnog beneficiair aanvaard worden? Erfgenaam vraagt de kantonrechter om hem te machtigen om de nalatenschap van erflaatster beneficiair te mogen aanvaarden [...]

Door | 18 juni 2018

Valt de uitkering van de levensverzekering in de nalatenschap? Begunstiging. Bedoeling erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of de uitkering van de levensverzekering in de nalatenschap viel. Begunstiging. Bedoeling erflater. Redelijkheid en billijkheid. De erfgenaam en de echtgenote van erflater strijden kort samengevat over wie rechthebbende is op de uitkeringen van de polissen en wie als [...]

Door | 14 juni 2018

Geschil tussen zeven erfgenamen over de vereffening en de verdeling van de nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen zeven erfgenamen over de vereffening en de verdeling van de nalatenschap. In 2007 is de erflater overleden. Erflater heeft als zijn enige erfgenamen achtergelaten zijn kinderen alsmede zijn kleinkinderen (die de plaats van hun aan erflater voor-overleden [...]

Door | 8 juni 2018