Monthly Archives: juli 2018

Dient een verzoek tot opheffing van de vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap door alle erfgenamen als vereffenaars gezamenlijk gedaan te worden?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 17 januari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een verzoek tot opheffing van de vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap door alle erfgenamen als vereffenaars gezamenlijk gedaan dient te worden. De nalatenschap is door alle erfgenamen beneficiair aanvaard en alle erfgenamen zijn dan [...]

Door | 24 juli 2018

De verdeling van een nalatenschap en de processueel ondeelbare rechtsverhouding

Van onze advocaat verdeling erfenis. Jet Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 januari 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en de processueel ondeelbare rechtsverhouding. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. In 2005 is overleden de erflater. De erflater heeft over zijn nalatenschap beschikt bij testament van 11 mei 2004. Hierin [...]

Door | 19 juli 2018

Benoeming van vereffenaar in het kader van de afwikkeling van twee nalatenschappen

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan over de benoeming van vereffenaar in het kader van de afwikkeling van twee nalatenschappen. Erflaters hebben niet bij testament over hun nalatenschap beschikt. Benoeming van vereffenaar in het kader van de afwikkeling van twee nalatenschappen De rechter oordeelt als [...]

Door | 15 juli 2018

Vordering tot medewerking aan verkoop woning uit nalatenschap. Spoedeisend belang?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft op 8 februari 2018 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot de medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broers. Zij zijn als enige erfgenamen, ieder voor de onverdeelde helft, gerechtigd in de nalatenschap van hun op [...]

Door | 7 juli 2018