Monthly Archives: augustus 2018

Internationaal erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onroerend goed in het buitenland.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van onroerend goed gelegen in het buitenland. Partijen zijn broers en zusters van elkaar. De vader van partijen is op 5 juni 2005 overleden zonder bij testament over zijn nalatenschap te hebben beschikt. Ingevolge artikel 4:13 BW heeft [...]

Door | 27 augustus 2018

Meewerken aan de koop en levering van een woning in het kader van een verdeling van een nalatenschap. Dwangsom.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De rechtbank Rotterdam heeft op 1 maart 2018 uitspraak gedaan over de vordering tot het meewerken aan de koop en levering van een woning in het kader van een verdeling van een nalatenschap. De erflater is op 25 april 2015 overleden. Bij testament van 29 oktober 2014 is gedaagde benoemd [...]

Door | 7 augustus 2018

Verdeling nalatenschap. Ambtshalve aan zich trekken van de verdeling door de rechter

Van onze advocaat verdeling erfenis. Enige tijd geleden heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad in een conclusie het ambtshalve aan zich trekken van de verdeling van de nalatenschap door de rechter besproken. Een partij die zich in een onverdeeldheid bevindt, kan volgens art. 3:178 lid 1 BW te allen tijde verdeling vorderen. Die vordering [...]

Door | 2 augustus 2018