Monthly Archives: september 2018

Onvoldoende zorgvuldigheid betracht door notaris bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflater bij de totstandkoming van de wijziging van het testament, dat op cruciaal punt afwijkt van twee eerdere testamenten.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 mei 2018 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. Klager verwijt de notaris – samengevat – dat hij in de gegeven omstandigheden onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van tante bij de totstandkoming van de wijziging van haar testament [...]

Door | 26 september 2018

Valt het saldo van een gezamenlijke of van een en/of-rekening in de nalatenschap, of hoort het toe aan de mede-rekeninghouder?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 11 april 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het saldo van een gezamenlijke en/of-rekening in de nalatenschap valt of toebehoort aan de mede-rekeninghouder. De rechtbank oordeelt dat de rekening alleen is gevoed door erflater en daarom in de erfenis valt. Partijen strijden over [...]

Door | 17 september 2018

Vereffenaar van nalatenschap heeft een eigen bevoegdheid om gegevens bij relevante instanties op te vragen. De exhibitieplicht is dan niet aan de orde.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 7 juni 2018 uitspraak gedaan over het recht en de bevoegdheid van de (mede)vereffenaar van een nalatenschap om gegevens bij relevante instanties op te vragen. De exhibitieplicht is dan niet aan de orde. Artikel 843a lid 1 Rv, 4:192 lid 4 BW 4:202 e.v. BW [...]

Door | 12 september 2018

Afwikkeling nalatenschap. Onrechtmatige daad van vereffenaar. Persoonlijke aansprakelijkheid van vereffenaar?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 juli 2018 uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap. De vereffenaar in de nalatenschap heeft ten onrechte € 20.000,00 in de nalatenschapsboedel laten vloeien in plaats van in de faillissementsboedel van een BV waar erflater aandeelhouder van was. De curator van de failliete [...]

Door | 5 september 2018