Monthly Archives: oktober 2018

Afleggen van rekening en verantwoording bij volmachtsverlening? Erflater wilsonbekwaam? Onbehoorlijke taakvervulling executeur?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 juni 2018 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording bij volmachtsverlening. In de periode voorafgaand aan de volmacht is gedaagde niet verplicht tot rekening en verantwoording. In de periode van de volmacht is het gebruik van de volmacht niet vast komen te [...]

Door | 30 oktober 2018

Processueel ondeelbare vordering. Ontvankelijk? Alsnog oproeping overige erfgenamen.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 27 juni 2018 uitspraak gedaan in een erfrechtzaak van vader tegen zijn oudste twee kinderen van zijn in totaal vijf kinderen. Ontvankelijkheidsverweer vanwege processueel ondeelbare vordering. Exceptio plurium litis consortium. De twee oudste kinderen hebben gelijk wanneer zij stellen dat alle kinderen hadden moeten worden [...]

Door | 23 oktober 2018

Verdeling nalatenschap. Verjaring? Deelgenoot in een gemeenschap. Ten behoeve van de nalatenschap een vordering instellen.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft op 1 augustus 2018 uitspraak gedaan over een verdeling van een nalatenschap. Verjaring? Deelgenoot in een gemeenschap. Ten behoeve van de nalatenschap een vordering instellen. De discussie die partijen voeren over een eventuele verjaring en de hoogte van de aflossingen ten aanzien van een zich in [...]

Door | 16 oktober 2018

Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 11 juli 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot medewerking van een onwillige erfgenaam aan de verdeling van een nalatenschap. De onwillige erfgenaam wordt veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort. Eiser en gedaagde zijn de erfgenamen [...]

Door | 9 oktober 2018

Verzoek goedkeuring voor onderhandse verdeling nalatenschap namens minderjarige erfgenamen

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 26 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot goedkeuring voor een onderhandse verdeling van een nalatenschap namens minderjarige erfgenamen op grond van artikel 3:183 lid 2 BW. Verzoekers verzoeken de kantonrechter om op grond van het bepaalde in artikel 3:183 lid 2 van [...]

Door | 3 oktober 2018