Monthly Archives: november 2018

Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken. Bewijswaardering.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een alternatieve erfstelling in het testament voor het geval dat de vriendschap met de erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken. Bewijswaardering. Op 28 december 2015 is overleden erflaatster (hierna te noemen : erflaatster), van wie eiser een [...]

Door | 27 november 2018

Verdeling nalatenschap. Vallen de bankrekeningen in de nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of twee bankrekeningen tot de nalatenschap behoorden. De voorzieningenrechter beveelt dat in een geschil tussen twee erfgenamen over de wijze waarop gedaagde (aangeduid als “penningmeester”) beheer voert over een tweetal bankrekeningen, die betrekking hebben op een nog [...]

Door | 20 november 2018

Informatieverstrekking over mogelijke aanspraak van de erflater op een nalatenschap. Onrechtmatige daad?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of informatie verstrekt diende te worden over een erfrechtelijke aanspraak van de erflater op de nalatenschap van erflaters zuster. Kort weergegeven gaat het in deze zaak om het volgende. Op 18 oktober 2013 is de vader [...]

Door | 15 november 2018

Afleggen rekening en verantwoording over het gebruik van een gemeenschappelijke bankrekening?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 27 februari 2018 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over het gebruik van een gemeenschappelijke bankrekening. Partijen zijn, ieder voor een gelijk deel, de gerechtigden tot de nalatenschap van hun moeder, verder te noemen: ‘erflaatster’, die in 2011 overleed. Partijen hebben de [...]

Door | 7 november 2018