Monthly Archives: december 2018

Uitleg uiterste wilsbeschikking. Voorwaarde in testament. Bedoeling erflater. Inschrijving GBA of samenwonen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 12 december 2018 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Artikel 4:46 BW. De rechtbank acht niet doorslaggevend voor het erfgenaamschap van gedaagde of zij op het moment van het overlijden van de erflater op hetzelfde woonadres stond ingeschreven als de erflater, hetgeen volgens [...]

Door | 18 december 2018

Geschil tussen deelgenoten. Nalatenschap omvat aandelen in meerdere vennootschappen. Is er een overeenkomst tot verdeling tot stand is gekomen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 31 juli 2018 uitspraak gedaan over een geschil tussen deelgenoten in een nalatenschap. De nalatenschap omvat aandelen in meerdere vennootschappen. De vraag of ter zake een overeenkomst tot verdeling tot stand is gekomen wordt ontkennend beantwoord. Derhalve is elke deelgenoot nog gerechtigd tot deze [...]

Door | 16 december 2018

Verdeling van de saldi op de en/of bankrekeningen die erflaatster tijdens haar leven had met iemand met wie zij langdurig een affectieve relatie had?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot de verdeling van de saldi op de en/of bankrekeningen die erflaatster tijdens haar leven had met iemand met wie zij langdurig een affectieve relatie had. Appellanten hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat met betrekking [...]

Door | 11 december 2018

Valt de gezamenlijke bankrekening in de nalatenschap? Voldoende bewijs geleverd dat sprake is van verzwegen vermogen van erflater?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 juni 2018 uitspraak gedaan over de vraag of voldoende bewijs geleverd was dat sprake was van het verzwijgen van vermogen van de erflater ex artikel 3:194 lid 2 BW. De moeder stelt dat de kluis en de rekening(en) door erflater in België geopend zijn [...]

Door | 4 december 2018