Monthly Archives: januari 2019

Verzoek van de vereffenaar strekkende tot het geven van een aanwijzing door de rechter. Actio pauliana.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 september 2018 uitspraak gedaan over een verzoek van een benoemde vereffenaar strekkende tot het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 4:210 lid 1 BW of vereffenaar de actio pauliana al dan niet rechtmatig heeft ingeroepen. Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van [...]

Door | 30 januari 2019

Internationaal erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is Nederlands erfrecht van toepassing?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 12 september 2018 uitspraak gedaan over een verdeling van een in Nederland opengevallen erfenis. Eiseres heeft – samengevat – het volgende aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. De in 1858 door haar vader geschreven en in bruikleen aan de Ringsynagoge Zutphen gegeven Thorarol is thans [...]

Door | 25 januari 2019

Verdeling van nalatenschap. Waardering van een appartementsrecht. Toedeling van de woning.

Van onze advocaat verdeling erfenis.  Het Gerechtshof Den Haag heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een appartementsrecht in een nalatenschap. Toedeling van de woning. Waardering. De eerste grief betreft de wijze van verdeling, zoals Broer een stelt. Broer een is het niet eens met de toedeling van het appartementsrecht aan [...]

Door | 16 januari 2019

Verwerping of zuivere aanvaarding van de nalatenschap? Beschikken als heer en meester.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap was verworpen of voordien zuiver was aanvaard. Eiseres heeft gedaagde aangesproken in haar hoedanigheid van erfgenaam van moeder. Gelet op het verweer van gedaagde dat zij de nalatenschap van moeder heeft verworpen door de [...]

Door | 8 januari 2019

Procederen door een van twee erfgenamen namens de nalatenschap tegen de andere erfgenaam. Hoedanigheid van partijen. Ontvankelijkheid.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 11 december 2018 uitspraak gedaan over het procederen namens de nalatenschap door en tegen erfgenamen. Vader heeft twee dochters (dochter A en dochter B). Vanwege dementie worden de goederen van vader onder bewind gesteld. De bewindvoerder begint een procedure tegen dochter A wegens onder meer [...]

Door | 1 januari 2019