Monthly Archives: februari 2019

Som ineens als bedoeld in artikel 4:36 BW. De kantonrechter wijst dit verzoek af omdat niet is gebleken dat de verdiencapaciteit van verzoeker door de zorg voor erflater is aangetast.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek om de som ineens, als bedoeld in artikel 4:36 BW, vast te stellen. De kantonrechter wijst dit verzoek af omdat niet is gebleken dat de verdiencapaciteit van verzoeker door de zorg voor erflater is aangetast. Erflater was ten [...]

Door | 21 februari 2019

Degene die goederen van de nalatenschap vóór de boedelbeschrijving in zijn macht had, is gehouden mee te werken aan de boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 674 Rv, ook al is hij geen erfgenaam of legataris in die nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over het opmaken van een boedelbeschrijving. Degene die goederen van de nalatenschap vóór de boedelbeschrijving in zijn macht had, is gehouden mee te werken aan de boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 674 Rv, ook al is hij geen erfgenaam [...]

Door | 14 februari 2019

Onttrekking van gelden uit nalatenschap? Bewijsvoering. Afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 11 september 2018 uitspraak gedaan over het onttrekking van gelden uit een nalatenschap en het afleggen van rekening en verantwoording. De rechtbank heeft ten onrechte de verklaring voor recht met betrekking tot de onrechtmatige handelwijze van geïntimeerde beperkt; niet alleen tot de periode, te [...]

Door | 7 februari 2019