Monthly Archives: maart 2019

Door de benoeming van een vereffenaar door de rechtbank zijn de erfgenamen niet langer bevoegd in rechte op te treden.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitsluitende bevoegdheid van de benoemde vereffenaar tot het voeren van gerechtelijke procedures. Door de benoeming van een vereffenaar door de rechtbank zijn erfgenamen niet langer bevoegd in rechte op te treden (artikel 4:211 lid 2 BW). Hof bepaalt [...]

Door | 27 maart 2019

Machtiging van de rechter tot het uitoefenen van het recht van erfgenaam. Vermissing. Erfopvolging.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de machtiging van de rechter tot het uitoefenen van het recht van erfgenaam. Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank aan verzoekers machtiging zal verlenen tot het uitoefenen van het recht van erfgenaam als bedoeld in artikel 1:412, eerste [...]

Door | 20 maart 2019

Partiële verdeling tijdens de vereffening. Indien de vereffenaar niet door de rechter is benoemd is geen machtiging van de rechter nodig.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of machtiging nodig was van de rechter voor een partiële verdeling van een nalatenschap. Bij akte van 8 januari 2018 hebben verzoekers, in hun hoedanigheid van erfgenamen, de nalatenschap beneficiair aanvaard. Door deze beneficiaire aanvaarding dient de nalatenschap [...]

Door | 14 maart 2019

Toezicht door de rechter op de vereffening. Vereffenaar vraagt aanwijzing of hij resterende gedeelte van de nalatenschap mag overmaken aan de legataris.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 8 november 2018 uitspraak gedaan over de toezichthoudende taak van de rechter. De vereffenaar vraagt aanwijzing of hij resterende gedeelte van de nalatenschap mag overmaken aan de legataris. Bij beschikking van de rechtbank Rotterdam van 7 juni 2017 is verzoekster benoemd tot vereffenaar inzake voornoemde [...]

Door | 2 maart 2019