Monthly Archives: april 2019

Rekening en verantwoording? Volmacht. Gevoerde beheer over het vermogen van erflaatster. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de periode vóór de volmacht, van de volmacht en na het overlijden van erflater.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over beheer van gelden van de erflater bij een verleende volmacht. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de periode vóór de volmacht, van de volmacht en na het overlijden van erflater. In de [...]

Door | 24 april 2019

Verdeling nalatenschap. Pacht van grond. Ontruiming? Verkoop van de grond, vrij van pacht?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap, waarbij een ontruimingsverzoek door de erfgenamen was ingesteld van de verpachte grond. Vordering ingesteld door een aantal erfgenamen, om tot ontruiming van een negental percelen door een betwist pachter en een betwist gebruiker te geraken, [...]

Door | 18 april 2019

Valt het saldo van een en/of-rekening in de nalatenschap of hoort het toe aan het privévermogen van de mede-rekeninghouder? Wie heeft de bankrekening gevoed?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het saldo van een en/of-rekening in de nalatenschap viel of toebehoorde het aan een mede-rekeninghouder. Wie had de bankrekening gevoed? Partijen strijden over de vraag aan wie het saldo op de bankrekening toekomt; aan de stichting [...]

Door | 11 april 2019

Onvolledige boedelbeschrijving. Geen correcte weergave van de nalatenschap. Bescherming van de belangen van schuldeisers van de nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vereisten van een boedelbeschrijving. Teneinde de belangen van de schuldeisers van de nalatenschap, waaronder de erfgenamen, te beschermen is het van belang dat de boedelbeschrijving een correcte weergave is van de bezittingen en schulden van de erflater ten tijde [...]

Door | 3 april 2019