Monthly Archives: mei 2019

Verdeling nalatenschap. Verdeling van grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een perceel grond in een nalatenschap. Splitsing of toedeling? De rechter is in het tussenarrest van 30 mei 2017 tot de slotsom gekomen dat het alsnog de verdeling dient vast te stellen van de huwelijksgoederengemeenschap die heeft [...]

Door | 30 mei 2019

Volmacht tot afwikkeling van een nalatenschap. Werkwijze onrechtmatig? Instructies en opdracht overeenkomstig de wil van erflater uitgevoerd?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de werkwijze van een gevolmachtigde bij de afwikkeling van een nalatenschap onrechtmatig was. Tussen partijen staat vast dat kort voor het overlijden van erflater en met diens instemming is besproken dat ondanks het ontbreken van een testament [...]

Door | 22 mei 2019

Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit de nalatenschap. Spoedeisend belang?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot de medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broers. Zij zijn als enige erfgenamen, ieder voor de onverdeelde helft, gerechtigd in de nalatenschap van hun op 4 januari 2017 overleden [...]

Door | 15 mei 2019

Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Ambtshalve aan zich trekken van de verdeling door de rechter?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Enige tijd geleden heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad in een conclusie het ambtshalve aan zich trekken van de verdeling van een nalatenschap door de rechter besproken.  Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Verdeling door de rechter. Ambtshalve aan zich trekken van de verdeling door de rechter? Een partij [...]

Door | 10 mei 2019

Deelgenoten in een nalatenschap. Instellen van een vordering van een erfgenaam tegen een andere erfgenaam als deelgenoot. Verjaring van de vordering?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het instellen van een vordering van de ene erfgenaam als deelgenoot in de nalatenschap tegen een andere erfgenaam als deelgenoot in de nalatenschap. Artikel 3:171 BW en HR:2018:535. De discussie die partijen voeren over een eventuele verjaring en de hoogte [...]

Door | 2 mei 2019