Monthly Archives: juni 2019

Ambtshalve aanwijzing van de rechter op grond van artikel 4:210 BW. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving. Vereffening.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 7 februari 2019 uitspraak gedaan over de vereffening en afwikkeling van een erfenis en daarbij een aanwijzing gegeven op grond van artikel 4:210 BW. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving. Vereffening Erflater is overleden en de vereffenaar is op 3 november 2010 door de rechtbank benoemd. Vereffenaar dient te [...]

Door | 27 juni 2019

Aangifte erfbelasting. Heeft erflater nog andere schulden? Berekening omvang legitieme.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 3 mei 2019 uitspraak gedaan over een aangifte van de erfbelasting.  Had de erflater nog andere schulden? Berekening van de omvang van de legitieme. Erflaatster mevrouw Y, overleden in 2016, heeft belanghebbende, haar dochter mevrouw X, bij testament benoemd tot enig en algeheel erfgenaam. [...]

Door | 22 juni 2019

WOZ-aanslag op naam van de gezamenlijke erven. Voor eiser stond als individuele erfgenaam de weg open van het (op eigen titel) indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over een WOZ-aanslag op naam van de gezamenlijke erven. Voor eiser stond als individuele erfgenaam de weg open van het (op eigen titel) indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking. Partijen verschillen van mening of eiser belanghebbende is en uit [...]

Door | 16 juni 2019

IPR. Internationaal erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid rechter? Aanhouden hoofdzaak in hoger beroep in verband met samenhang Belgische procedures? Samenhang met hoofdzaak?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 mei 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij een samenhangende, gelijktijdige procedure in het buitenland (België). IPR. Internationaal erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid rechter? Aanhouden hoofdzaak in hoger beroep in verband met samenhang Belgische procedures? Samenhang met hoofdzaak? B verweert [...]

Door | 5 juni 2019