Monthly Archives: juli 2019

Omkering van de bewijslast in het kader van beweerdelijke schenkingen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over de omkering van de bewijslast in het kader van beweerdelijk gedane schenkingen. De erfgenamen vorderen in deze procedure terugbetaling van de gelden die de vriendin van de erflater heeft onttrokken aan het vermogen van erflater en stelt dat deze [...]

Door | 29 juli 2019

Geschil tussen de vader en diens kinderen over de afgifte van de as van de gecremeerde moeder. Wet op de lijkbezorging en verhouding tot het bepaalde in het testament.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan in een geschil tussen de vader en diens kinderen over de afgifte van de as van de buiten de vader om gecremeerde moeder. Wet op de lijkbezorging en de verhouding tot de uiterste wil. In het (niet herroepen) testament [...]

Door | 2 juli 2019