Monthly Archives: augustus 2019

Verdeling nalatenschap tussen twee erfgenamen. Onroerend goed verdelen of benoeming deskundige voor taxatie en toedeling aan één van de erfgenamen onder verrekening van zijn aandeel in de nalatenschap?

De Rechtbank Overijssel heeft op 27 maart 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap tussen twee erfgenamen. De rechter stond voor de vraag of het onroerend goed uit de erfenis verdeelt diende te worden tussen de twee erfgenamen of dat toedeling aan één van de erfgenamen, onder verrekening van zijn aandeel in de [...]

Door | 26 augustus 2019

Vruchtgebruik. De vordering tot verdeling van de erfenis strekt tot de beëindiging van het vruchtgebruik. Vervallenverklaring van het vruchtgebruik? Zaaksvervanging.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 20 maart 2019 uitspraak gedaan over een vordering tot de verdeling van een erfenis. Strekt de vordering tot verdeling van de nalatenschap tot de beëindiging van het vruchtgebruik en tot de vervallenverklaring van het vruchtgebruik? Zaaksvervanging. Bij testament heeft de erflater aan langstlevende partner toegekend het vruchtgebruik van gehele nalatenschap. [...]

Door | 18 augustus 2019

Rechterlijke machtiging om na zuivere aanvaarding alsnog beneficiair te mogen aanvaarden? Belastingfraude.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 10 april 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot een rechterlijke machtiging, om na zuivere aanvaarding, alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. De erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt en daarbij de verzoekster tot executeur en enig erfgenaam benoemd. Verzoekster heeft de nalatenschap niet [...]

Door | 11 augustus 2019

Onttrekken van gelden uit de nalatenschap? Volmacht? Verrekening tijdens vereffening mogelijk?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 april 2019 uitspraak gedaan over het onttrekken van goederen en gelden uit een nalatenschap. Tussen partijen is niet in geschil dat de broer van de erflater op 30 december 2015, derhalve na het overlijden van erflater, een bedrag van € 8.000,- ten laste [...]

Door | 2 augustus 2019