Monthly Archives: september 2019

Vaststelling van een partieel erfdeel afgewezen. De wet kent geen vaststelling van een partieel erfdeel in een nalatenschapsboedel waarvan de omvang tussen partijen nog in geschil is.

De Rechtbank Limburg heeft op 12 juni 2019 uitspraak gedaan over de mogelijkheid van het vaststellen van een partieel erfdeel bij de verdeling van een erfenis. Naar de rechter begrijpt gaat het in deze zaak om het vaststellen van de omvang van de nalatenschap van vader om vervolgens de omvang van de legitieme portie die [...]

Door | 24 september 2019

Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen op erfgenamen. Algemene volmacht. Selbsteintritt. Verbeuren aandeel in gemeenschapsgoed?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een volmacht tot verdeling van een nalatenschap was overschreden op grond van belangenverstrengeling. Dit geschil betreft de afwikkeling van de nalatenschap van de erflater. Erflater heeft bij notariële akte een algemene volmacht gegeven aan zijn zoon om hem in alle opzichten [...]

Door | 16 september 2019

Verdeling van een nalatenschap. Onrechtmatige daad. Termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 juli 2019 uitspraak gedaan over de termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad bij een verdeling van een nalatenschap. Verdeling van een nalatenschap. Onrechtmatige daad. Termijn van de verjaring van een vordering tot schadevergoeding. De rechter oordeelt als volgt. De vordering van de legitimaris [...]

Door | 9 september 2019

Uitgangspunten van de taken van de vereffenaar. Loon van de vereffenaar. Recofa-richtlijnen.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de uitgangspunten met betrekking tot de vereffening en de taken van de vereffenaar, alsmede over de vergoeding van de vereffenaar. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verbinding met artikel 4:208 lid 2 onder a BW heeft [...]

Door | 1 september 2019