Monthly Archives: oktober 2019

Proceskostenveroordeling. Vergoeding van de reële proceskosten?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 9 juli 2019 uitspraak gedaan over de proceskostenveroordeling en de vergoeding van de reële gemaakte proceskosten. De vordering betreft de hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen tot betaling van de reële proceskosten. Volgens de eiser zijn de erfgenamen de procedure zonder goede reden gestart. Proceskostenveroordeling. Vergoeding van de reële proceskosten? Over [...]

Door | 29 oktober 2019

Verzoek aanwijzing van rechter bij vereffening om nakoming van afspraken en betaling van kosten te vorderen. Gegronde reden?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 maart 2019 uitspraak gedaan over een verzoek om een rechterlijke aanwijzing bij de vereffening van een nalatenschap. Sprake van een gegronde reden in de zin van 4:210 BW? De verzoeker heeft zijn verzoek gegrond op artikel 4:210 BW. Dit artikel geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij [...]

Door | 21 oktober 2019

Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitleg van een testament over een aandelenoverdracht uit een holding. Eiseres en verweerder zijn broer en zus. Zij zijn de enige kinderen en erfgenamen van de erflater. Verdeling nalatenschap. Uitleg van een testament. Aandelenoverdracht. Waardering van aandelen. De rechter oordeelt als volgt. Voor de [...]

Door | 14 oktober 2019

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Overboekingen van gelden in beheer voor erflater.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een verplichting bestond tot het afleggen van rekening en verantwoording bij een door erflater tijdens het leven gegeven volmacht tot het beheer van gelden. Partijen zijn broer en zus. De zus heeft haar vordering gebaseerd op het standpunt dat haar [...]

Door | 8 oktober 2019

Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen.

De Rechtbank Limburg heeft op 18 maart 2019 uitspraak gedaan over de uitkering van het batige saldo aan de erfgenamen bij een lichte vereffening van een nalatenschap. Verdeling nalatenschap. Lichte vereffening? Uitkeren van batige saldo aan erfgenamen. De rechter oordeelt als volgt. Verzoeker vraagt toestemming voor het toepassen van de lichte vereffening en voor het [...]

Door | 1 oktober 2019