Monthly Archives: november 2019

Het fideicommis de residuo en de exceptio plurium litis consortium in begrijpelijke taal uitgelegd door de rechter.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden in een uitspraak het fideicommis de residuo (schenkingen ten laste van het bezwaarde vermogen) en de exceptio plurium litis consortium (processueel ondeelbare rechtsverhouding) in begrijpelijke taal uitgelegd. De grieven zijn net als de processtukken van de advocaten geschreven in een taal die voor de raadsheren van het hof [...]

Door | 25 november 2019

Verdeling van een erfenis. Geschil tussen erfgenamen over een en/of rekening ten name van erflaatster.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 19 februari 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis en een geschil tussen de erfgenamen over een en/of rekening ten name van de erflaatster. Wat de verdelingsvordering betreft voert de grief aan dat de nalatenschap van erflaatster thans nog onverdeeld is met betrekking tot het restant van [...]

Door | 20 november 2019

Opdracht erflater aan zoon. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de mede-erfgenaam?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er de verplichting tot het van rekening en verantwoording aan de mede-erfgenaam bestond bij een opdrachtverlening van de erflater aan een andere mede-erfgenaam. De grieven betreffen de stelling van de erfgenaam dat appellant gehouden is aan haar rekening en verantwoording af te leggen [...]

Door | 12 november 2019

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel beheer over het vermogen van vader? Misbruik van omstandigheden?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 19 juni 2019 uitspraak gedaan de vraag of er een verplichting bestond tot het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel beheer over het vermogen van vader. Partijen zijn op grond van het wettelijke versterferfrecht de gezamenlijke erfgenamen. Tot de nalatenschap behoren, voor zover van belang, enkele betaal- en [...]

Door | 5 november 2019