Monthly Archives: december 2019

Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter en waardering van de woning.

De Rechtbank Den Haag heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van onroerend goed in een nalatenschap en over de wijze waarop. Tussen partijen is in geschil of zij overeenstemming hebben bereikt over de verdeling van de woning uit een nalatenschap. Wijze van verdeling van onroerend goed door de rechter. Taxatie van [...]

Door | 11 december 2019

Partiele verdeling tijdens vereffening? Machtiging van de kantonrechter nodig?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een partiële verdeling van onroerend goed mogelijk was tijdens de vereffening en of een machtiging daartoe van de kantonrechter nodig was. Bij akte hebben verzoekers, in hun hoedanigheid van erfgenamen, de nalatenschap beneficiair aanvaard. Door deze beneficiaire aanvaarding dient de nalatenschap van [...]

Door | 3 december 2019