Monthly Archives: januari 2020

Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over een benoeming van een dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhoudingen. Op 12 februari 2013 heeft rechthebbende een levenstestament ondertekend. Hierbij is onder meer een volmacht verleend om de in het levenstestament genoemde rechtshandelingen te verrichten. Ook is in het levenstestament een uitdrukkelijke voorkeur aangegeven [...]

Door | 27 januari 2020

Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 november 2019 uitspraak gedaan over de uitleg van een legaat. Appellant is de zoon van E, de erflater. E is in 1978 getrouwd met F, de stiefmoeder van appellant. Dat huwelijk is gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Iedere verdere gemeenschap was uitgesloten. F is overleden in 2015. E heeft zijn [...]

Door | 18 januari 2020

Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

De Rechtbank Den Haag heeft op 5 december 2019 uitspraak gedaan over een machtigingsverzoek tot verwerping van een nalatenschap namens een in Duitsland wonende minderjarige. Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige. De rechter oordeelt als volgt. Gelet op de omstandigheid dat de minderjarige haar gewone verblijfplaats niet in Nederland heeft, dient de rechter [...]

Door | 12 januari 2020