Monthly Archives: februari 2020

Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een woning, die tot een nalatenschap behoorde, tijdelijk moest worden uitgesloten van de verdeling. Partijen zijn deelgenoten in de nalatenschap van de vader. Tot deze nalatenschap behoort een woning. Over de verdeling van deze woning kunnen partijen niet tot overeenstemming komen. De [...]

Door | 23 februari 2020

Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 4 november 2019 uitspraak gedaan over een verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden op grond van artikel 4:194a lid 1 BW. Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld. De rechter oordeelt als volgt. Het verzoek op grond [...]

Door | 17 februari 2020

Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar. Verzoekster verzoekt de vereffenaar op grond van artikel 4:206 lid 5 BW te schorsen en te ontslaan. Zij stelt dat er sprake is van gewichtige redenen zoals bedoeld in voormeld [...]

Door | 9 februari 2020

Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of bij vereffening een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter kan vragen op grond van artikel 4:210 BW. Verzoekster is de ex-echtgenote van erflater en schuldeiser van de nalatenschap. Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van [...]

Door | 3 februari 2020