Monthly Archives: maart 2020

Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bewijslevering en bewijswaardering van een schenking. Was sprake van een schenking des doods? Vraag of erflater een auto voor overlijden aan zijn partner heeft geschonken dan wel sprake is van een schenking des doods (artikel 7:177 BW), waarvoor een notariële akte vereist is, [...]

Door | 30 maart 2020

Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 17 oktober 2019 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. De advocaat van gedaagde heeft allereerst aangevoerd dat geen sprake is van spoedeisend belang. Met het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 oktober 2018 is een einde gekomen [...]

Door | 22 maart 2020

Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of twee bankrekeningen tot de nalatenschap behoorden. Gedaagde fungeerde volgens eiseres sedert 2011, met medeweten van alle andere erfgenamen, als “penningmeester” inzake de nalatenschappen van vader en moeder en de daartoe behorende inkomsten, en beheerde aldus de voormelde rekeningen. Alle uitgaven en inkomsten [...]

Door | 16 maart 2020

Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een processueel ondeelbare rechtsverhouding bij een vordering tot boedelbeschrijving en bij een vordering tot verdeling van een nalatenschap. Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst. De rechter oordeelt als volgt. Een vordering tot boedelbeschrijving en verdeling van een nalatenschap [...]

Door | 8 maart 2020

Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 oktober 2019 uitspraak gedaan over de waardering en taxatie van grond in een nalatenschap. In deze zaak gaat het over een geschil over de waardering van de nalatenschap van de erflater, met name over percelen grond. Bij overeenkomst hebben zowel de zoon als de erflater en de moeder [...]

Door | 2 maart 2020