Monthly Archives: april 2020

Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de executeur op grond van onrechtmatige daad. Met de grief komt appellante op tegen het oordeel van de rechtbank dat appellante als executeur (ernstig) tekortgeschoten is in de van haar te vergen zorg en daarmee jegens geïntimeerden een onrechtmatige daad heeft gepleegd. [...]

Door | 27 april 2020

Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar onroerend goed kon verkopen in verband met het voldoen van de schulden van de nalatenschap. Verzoeker wenst de nalatenschap liquide te maken door de verkoop van de onroerende zaak. Met de opbrengst kan verzoeker schulden en een deel van de [...]

Door | 20 april 2020

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen. De grondslag van de vordering en de verplichting om rekening en verantwoording af te leggen Appellante heeft haar vordering gebaseerd op het standpunt dat geïntimeerde zich wederrechtelijk geld van de moeder heeft toegeëigend en daarmee onrechtmatig [...]

Door | 14 april 2020

Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een Verzoek van een schuldeiser van een van de erfgenamen tot de benoeming van een vereffenaar. Verzoekster vraagt de rechtbank om op grond van artikel 4:204 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek (BW) een vereffenaar te benoemen. Zij voert daartoe aan dat zij [...]

Door | 6 april 2020