Monthly Archives: mei 2020

Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

De Rechtbank Den Haag heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de erflater zich had vergist in de aanduiding van een persoon in het testament. De executeurs vorderen de verklaring voor recht dat Stichting Oogfonds, Stichting Research, Nederlandse Brandwonden Stichting, Stichting Macula Fonds en Stichting Koninklijke Nederlandse Geleidenhondenfonds de erfgenamen van [...]

Door | 25 mei 2020

Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van misbruik van een door de erflater verstrekte volmacht. In deze zaak gaat het om de betalingen die appellant heeft gedaan ten laste van de bankrekening van erflater aan zichzelf. Hij merkt die betalingen aan als voldoening aan een natuurlijke [...]

Door | 18 mei 2020

Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot de uitbetaling van het batige saldo aan de erfgenamen. Verzoeker vraagt toestemming voor het uitbetalen van de erfdelen aan de erfgenamen. Ter onderbouwing van zijn verzoek stelt verzoeker dat in de nalatenschap van de erflater geen schuldeisers bestaan en om die reden [...]

Door | 11 mei 2020

Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot nakoming van mondelinge gemaakte afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij de verkoop van de ouderlijke woning na het verlijden van de erflater. Eiseressen leggen aan hun vorderingen nakoming van de afspraken over het verdelen of dragen van de over- of [...]

Door | 4 mei 2020