Monthly Archives: juni 2020

Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een rechtsvordering tegen een deelgenoot in de nalatenschap kon worden ingesteld. Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap. De rechter oordeelt als volgt. Artikel 3:171, eerste volzin, BW bevat de regel dat, tenzij een [...]

Door | 29 juni 2020

Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap, die beneficiair aanvaard was, al verdeeld kon worden. In deze zaak draait het om de verdeling en afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. De rechter oordeelt als volgt. Per saldo [...]

Door | 22 juni 2020

Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 10 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot de verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvatte. Eiseres vordert dat de rechtbank bepaalt dat de gemeenschap die tussen eiseres en gedaagde bestaat, wordt verdeeld en dat er verrekening plaatsvindt, zodanig dat gedaagde het aandeel van eiseres in het [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2020 uitspraak gedaan over de vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden. Eisers hebben aangevoerd dat indien sprake is van schenkingen, deze hebben plaatsgevonden met misbruik van omstandigheden. Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden? De rechter oordeelt als volgt. De schenkingen zouden, zo begrijpt [...]

Door | 8 juni 2020

Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die gemachtigd was tot de administratie van erflater, verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording aan de overige erfgenamen. Eisers vorderen om gedaagde te gelasten een boedelbeschrijving op te maken. Zij leggen aan deze vordering ten grondslag [...]

Door | 1 juni 2020