Monthly Archives: augustus 2020

Verdeling van een nalatenschap. Berusting? Processueel ondeelbare rechtsverhouding in hoger beroep.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam zich had berust in een vonnis over de verdeling van een nalatenschap. Deze zaak gaat over de verdeling van de nalatenschap van een moeder tussen haar vier dochters. Partijen zijn twee van de vier kinderen van de erflaatster. Geïntimeerde [...]

Door | 24 augustus 2020

Erfrecht en legitieme. Is er een tijdig beroep gedaan op de legitieme? Redelijke termijn. Bewijs.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag er een tijdig beroep was gedaan op de legitieme? Erflaatster heeft bij testament van 31 maart 2005 over haar nalatenschap beschikt. Erflaatster heeft de broer en geïntimeerde onterfd en appellant tot haar enig erfgenaam en executeur benoemd. Met de eerste grief maakt [...]

Door | 20 augustus 2020

Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van een notaris. De oud-notaris heeft geweigerd om antwoord te geven op door de advocaat gestelde vragen. Zeker nadat de erfgenamen van de partner de zus hadden gedagvaard, had de zus een concreet belang bij beantwoording van de vragen, [...]

Door | 10 augustus 2020

Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juli 2020 uitspraak gedaan over de afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Geïntimeerde enerzijds en appellant anderzijds zijn het oneens over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. De onderhavige procedure heeft betrekking op de geschillen over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Afwikkeling van nalatenschap die [...]

Door | 3 augustus 2020