Monthly Archives: september 2020

Verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening. Had de notaris tot verdeling van het saldo op een ervenrekening moeten overgaan?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris tot de verdeling van het saldo op een ervenrekening had dienen over te gaan. Klager heeft de notaris verzocht om de waarborgsom voor de verkoop van het huis uit de nalatenschap op de derdengeldrekening te storten, aangezien de zusters [...]

Door | 28 september 2020

Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de schorsing van een geding bij een partijwisseling bij het opheffen van een testamentair bewind. Eisers hebben bij deze rechtbank een procedure aanhangig gemaakt tegen hun zuster, de gedaagde, waarin zij onder meer vorderen dat de rechtbank de wijze van verdeling bepaalt van de [...]

Door | 21 september 2020

Schenking ter zake des doods? Dient het in bewaar gegeven geld aan de erfgenaam te worden terugbetaald?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in bewaar gegeven geld aan een erfgenaam diende te worden terugbetaald. Aan de vordering heeft eiser ten grondslag gelegd dat zijn vader, die in de jaren vanaf 2012 steeds meer afhankelijk van gedaagde werd, haar een bedrag van € 10.000,- in [...]

Door | 15 september 2020

Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in hoger beroep eiser ontvankelijk was in het beroep tegen een deelvonnis. Op 12 december 1999 is erflater overleden. Zijn kinderen, te weten appellante en geïntimeerden, zijn erfgenamen. Appellante en geïntimeerden wonen in België. De zaak heeft daarom internationale aspecten. De rechtbank [...]

Door | 7 september 2020

Klacht tegen notaris. Voldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflaatster? Mogelijke beïnvloeding bij totstandkoming testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris voldoende zorgvuldigheid had betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflaatster. Klaagster verwijt de notaris, in de kern, dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld, omdat hij ondanks duidelijke contra-indicaties een testament heeft opgemaakt en gepasseerd, zonder voorafgaand nader [...]

Door | 1 september 2020