admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Afgifte van memorabilia uit een nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. Op 10 maart 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen erfgenamen over de afgifte van memorabilia uit een erfenis. Met de aard van het gevorderde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de vordering van de advocaat tot afgifte van de memorabilia gegeven. [...]

Door | 7 juni 2017

Aandeel in nalatenschap verbeurd wegens opzettelijke verzwijging?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad de vraag of een aandeel in een erfenis verbeurd moet worden verklaard wegens opzettelijke verzwijging van dat goed nader toegelicht. De verbeurdverklaring wegens verzwijging : artikel 3:194 lid 2 BW Artikel 3:194 BW maakt deel uit van de tweede afdeling van Titel [...]

Door | 29 mei 2017

Vordering tot verdeling nalatenschap in een ondeelbare rechtsverhouding

Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs kort uiteengezet wat er dient te gebeuren bij de verdeling van een erfenis waarbij meerdere erfgenamen zijn betrokken maar waarbij maar één van de erfgenamen in hoger beroep gaat. De nog onverdeelde nalatenschap is volgens artikel 3:189 BW aan te merken als [...]

Door | 17 mei 2017

Onvindbare of onwillige erfgenaam

De verdeling van een nalatenschap kan alleen plaatsvinden als alle deelgenoten daar bij betrokken zijn. Maar wat nu als er een deelgenoot onvindbaar is? Of als er een deelgenoot is die simpelweg niet wil meewerken? Die zelfs niet in een procedure verschijnt? In dat geval kan een procedure worden gevoerd waarbij de nalatenschap toch wordt [...]

Door | 3 april 2017

Wie goederen verzwijgt moet op de blaren zitten

Onze advocaat merkt dat er vaak bij de verdeling van een erfenis bepaalde zaken worden verzwegen. Bankrekeningen in het buitenland, geld uit een kluis, waardevolle schilderijen. Van alles en nog wat. De Hoge Raad heeft zich er op 31 maart 2017 over uitgelaten wat er gebeurt als iemand een goed van de nalatenschap verzwijgt. Waar [...]

Door | 1 april 2017

Geen bewijs van schulden van een erfgenaam

Onze advocaat zal hier het vonnis bespreken van de rechtbank Noord Holland van 7 maart 2017 over de verdeling van een erfenis. De ene erfgenaam vorderde verdeling van een erfenis en de andere erfgenaam vond dat er nog schulden moesten worden voldaan. In het verleden was een boederij door de ouders verkocht aan erfgenaam A, die [...]

Door | 19 maart 2017

inzage in bankafschriften

Bij de verdeling van een erfenis merkt onze advocaat vaak dat het nodig is om afschriften van de bankrekeningen op te vragen, omdat er een vermoeden bestaat van malversatie. Een van de erfgenamen heeft vaak een informatie achterstand en wil niet meewerken aan verdeling als er geen informatie wordt gegeven. Bestaat dat recht op afgifte van de [...]

Door | 19 januari 2017

Verdeling van een erfenis en de verklaring van erfrecht

Onze advocaat doet uiteraard als hij een procedure begint tot verdeling van een erfenis een onderzoek naar wie de erfgenamen zijn. Immers het moet niet zo zijn dat er midden in een procedure blijtk dat er nog meer erfgenamen zijn. Een notaris kan daarbij behulpzaam zijn met een verklaring van erfrecht. Artikel 4: 188 BW [...]

Door | 15 januari 2017