admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Waarde van de inboedel bij een verdeling

Bij de verdeling van een erfenis merkt onze advocaat soms dat een hoge waarde wordt geclaimd voor de inboedel bij een nalatenschap. Onderstaande uitspraak van het Gerechtshof Den Haag toont aan dat de waarde van de inboedel meestal niet te hoog moet worden ingeschat. Volgens het hof is het algemeen bekend dat een kamer in [...]

Door | 29 december 2016

Uitleg testament en verdeling erfenis

Door onze advocaat verdeling erfenis: Een erfenis is verdeeld wanneer de erfgenamen bepaald hebben wie welk deel van de nalatenschap toekomt. In veel gevallen is er geen testament en wordt de nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regels. Als er wel een testament is wordt de erfenis verdeeld aan de hand van bepalingen opgenomen in het [...]

Door | 24 november 2016

Ouderlijke boedelverdeling en rente

Van onze advocaat verdeling erfenis. De rente over de (oude) ouderlijke boedelverdeling kan hoog oplopen en daarom een kort blogje over een uitspraak. De casus was als volgt. Na moeders overlijden in 1988 en vaders overlijden in 2006, is een van hun dochters het op twee punten niet eens met de heffing van erfbelasting in [...]

Door | 21 november 2016

Erfenis verdelen en verzwegen bankrekeningen

Van onze advocaat verdeling erfenis: het komt helaas veel voor in onze praktijk dat een erfgenaam of langstlevende probeert een bankrekening bij de verdeling te verzwijgen. Zo ook in deze casus van de Rechtbank Oost Brabant. Moeder had drie kinderen en één daarvan (A) doet de afwikkeling. Hij informeert een andere erfgenaam (B) en zijn [...]

Door | 13 november 2016

Paulianeuze akte van verdeling

Door onze advocaat verdeling erfenis: In de onderstaande casus wordt er door de eisende partij een beroep gedaan op artikel 3:45 Burgerlijk Wetboek, de civielrechtelijke Pauliana. Wanneer een schuldenaar een rechtshandeling verricht waartoe zij niet verplicht is en daarbij wist of behoorde te weten dat door deze handeling een of meerdere schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden [...]

Door | 6 november 2016

Inbreng bij verdeling van een erfenis en de huwelijksgemeenschap

Uit het algemene deel van deze website heeft u al kunnen opmaken dat het soms interessant kan zijn om naar inbreng van giften te kijken. Onze advocaat verdeling erfenis legt uit. Vooral als er onder het oude recht (van vóór 2003) een gift is gedaan, kan het zijn dat deze bij de verdeling van de [...]

Door | 31 oktober 2016

Verdeling erfenis en meerwaardeclausule

Onze advocaat verdeling erfenis heeft veel ervaring met het verdelen van grond van boerderijen. De vraag die daarbij altijd opkomt is of bij de toedeling van de grond aan één van de erfgenamen dit tegen de waarde in verpachte staat moet geschieden of niet. Een recente uitspraak van de rechtbank Noord Holland vat het goed [...]

Door | 28 oktober 2016

Verdeling erfenis en gebruiksvergoeding

Onze advocaat verdeling erfenis komt vaak tegen dat erfgenamen een gebruiksvergoeding willen vragen van andere erfgenaam. Wat is daarvoor de basis. Het Hof Arnhem Leeuwarden legt uit: "Het hof stelt voorop dat de deelgenoot die het uitsluitend gebruik van een goed heeft aan de andere deelgenoot een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding [...]

Door | 25 oktober 2016

Alle erfgenamen moeten meedoen aan een verdeling van een erfenis

Van onze advocaat verdeling erfenis: Het gebeurt nog steeds dat advocaten vergeten dat alle erfgenamen mee moeten doen aan een verdeling. Soms wordt dat pas in hoger beroep vastgesteld en dan moet de hele procedure opnieuw. Let u dus goed op dat u altijd alle erfgenamen in een procedure betrekt als u verdeling vraagt aan [...]

Door | 23 oktober 2016

Gedwongen om een akte van verdeling te tekenen?

Door onze advocaat verdeling erfenis: Bij de verdeling van een erfenis kan het voorkomen dat een van de partijen tegenover de ander wordt overbedeeld. Indien bezittingen of schulden uit de gemeenschap worden toebedeeld aan een of meer erfgenamen kan er een akte van verdeling worden opgemaakt. De akte van verdeling kan worden neergelegd in een [...]

Door | 20 oktober 2016