admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Verdeling erfenis met aandelen in BV

Van onze advocaat verdeling erfenis. In onderstaande uitspraak had de Rechtbank bepaald dat de 12 aandelen in de erfenis van moeder zo zouden worden verdeeld dat alle vier de kinderen 3 aandelen kregen. Een kind was het niet eens met deze verdeling van de nalatenschap en het Hof kijkt vooral naar alle belangen van de erfgenamen. Vervolgens bepaalt het [...]

Door | 19 oktober 2016

Is de overdracht van een boerderij een gift?

In het kader van de verdeling van een nalatenschap is onderstaande uitspraak interessant omdat er allereerst van geleerd kan worden dat indien een meerwaardeclausule in een nalatenschap valt, verdeling van die nalatenschap jegens alle erfgenamen moet worden gevorderd en ook moet worden aangegeven hoe die verdeling van de nalatenschap moet plaatsvinden. Daarnaast is de uitspraak interessant [...]

Door | 16 oktober 2016

Verdeling van een nalatenschap: waarde woning

Bij de verdeling van een nalatenschap speelt de waarde van de woning vaak een grote rol. Zeker als de woning wordt toebedeeld aan één van de erfgenamen is de waarde van de woning belangrijk. Vaak wordt bij de verdeling van de nalatenschap voor de waarde verwezen naar artikel 4: 6 BW, te weten het moment van overlijden, maar als [...]

Door | 16 oktober 2016