Verdeling: wettelijk en testamentair

De verdeling van een erfenis kan volgens de wet gaan en dan spreken we van een wettelijke verdeling. Hieronder leggen wij u uit wat dat inhoudt. Een erflater kan echter ook in zijn/haar testament hebben bepaald dat de wettelijke verdeling niet geldt of hij/zij kan zijn afgeweken van de wettelijk verdeling. De erfenis zal dan moeten worden verdeeld volgens het testament.

Het kan ook zijn dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is en dat er geen testament is of dat het testament niets bepaalt over de verdeling. In dat geval kan onze advocaat u helpen om de erfenis op grond van de algemene regels te verdelen. Stel geheel vrijblijvend hier uw vraag over de verdeling: wettelijk of testamentair of bel onze advocaat erfenis verdelen: 020-3980150.

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is van toepassing als er een langstlevende ouder met één of meer kinderen als erfgenaam overblijven na het overlijden van een erflater. Het kan zijn dat er geen testament is of het kan zijn dat er wel een testament is waarin de wettelijke verdeling van een erfenis van toepassing is verklaard. Artikel 13 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat als de wettelijke verdeling van toepassing is, deze langstlevende echtgenoot van rechtswege de goederen van de nalatenschap verkrijgt.

Lees ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin onze advocaat erfenis verdelen en zijn cliënte gelijk kregen met de stelling dat een erflater de wettelijke verdeling wilde toepassen en de notaris een fout maakte door de wettelijke verdeling uit te schakelen. Bij het verdelen van de erfenis door de kinderen was de echtgenote nu geen partij meer. Uit deze uitspraak blijkt dat een echtgeno(o)t(e) als erfgenaam nodig is voor de wettelijke verdeling. Bel onze advocaat erfenis verdelen als u vragen heeft over de wettelijke verdeling: 020-3980150.

Kan een erflater de wettelijke verdeling aanpassen?

Het antwoord op de vraag of een erflater een wettelijke verdeling van een erfenis kan aanpassen is ja. Dat moet dan uiteraard wel in een testament gebeuren en een erflater mag de wettelijke verdeling alleen maar op de volgende onderwerpen aanpassen:

  1. gronden voor de opeisbaarheid van het kindsdeel;
  2. rentepercentage van het kindsdeel;
  3. betaling door de echtgenote aan kind kan ook eerst niet in mindering op hoofdsom, maar op rente worden gebracht;
  4. verplichtingen van de echtgenote en de wilsrechten van de kinderen kunnen bij testament worden uitgebreid, beperkt of opgeheven;
  5. een stiefkind kan bij testament als eigen kind in verdeling worden betrokken;

Bel onze advocaat erfenis verdelen als u een vraag heeft: 020-3980150.

Kindsdeel bij de wettelijke verdeling

Op onze aparte website over kindsdeel kunt u alles lezen over de berekening van een kindsdeel. Hier kort iets over het kindsdeel bij de wettelijke verdeling van een erfenis. Het woord ‘kindsdeel’ is geen juridische term, maar wordt gebruikt voor de vordering die een kind heeft op de langstlevende ouder bij het overlijden en verdelen van de erfenis van de eerste ouder. Om zekerheid te krijgen voor hun kindsdeel kunnen de kinderen in sommige gevallen een wilsrecht inroepen om zo te voorkomen dat bij het verdelen van de erfenis van de langstlevende niets meer aanwezig is. Neem hier contact met ons op als u een vraag heeft of bel onze advocaat erfenis verdelen: 020-3980150

Opeisbaarheid kindsdeel bij de wettelijke verdeling

De vordering van een kind is slechts opeisbaar als de langstlevende overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. Daarnaast biedt de jurisprudentie echter opeisbaarheid bij verzwijging van boedelbestanddelen door de langstlevende. De langstlevende ouder kan meestal rustig beschikken over de hele erfenis bij de wettelijke verdeling, maar in de literatuur wordt verdedigd dat de Kantonrechter kan ingrijpen als er sprake is van een actio pauliana van de langstlevende (let op de korte termijn om te handelen!) of de langstlevende ouder in strijd met de redelijkheid of billijkheid handelt. Bel onze advocaat erfenis verdelen als u vragen heeft over een kindsdeel: 020-3980150.

Opeisbaarheid bij de ouderlijke boedelverdeling

De juridische voorloper van de wettelijke verdeling is de ouderlijke boedelverdeling. Onze advocaat verdeling erfenis komt nog steeds in oude testamenten ouderlijke boedelverdelingen tegen. In beginsel is een kindsdeel bij een ouderlijke boedelverdeling ook niet opeisbaar, maar op grond van de jurisprudentie is een uitzondering mogelijk. Deze uitzondering hangt samen met de mogelijkheid van de langstlevende om op hetzelfde welstandsniveau verder te kunnen leven. Onze advocaat verdeling erfenis kan met u naar de mogelijkheden kijken. Bel: 020-3980150.

Rente bij kindsdeel

Er moet slechts rente worden betaald over de vordering als de wettelijke rente hoger is dan 6 %, hetgeen de laatste jaren niet het geval is. Als de erfgenamen over de vaststelling van de vordering geen consensus kunnen krijgen, kan één van hen de vordering laten vaststellen door de kantonrechter. Wij voeren als advocaat erfrecht veel procedures om tot vaststelling van het kindsdeel bij een wettelijke verdeling van een erfenis te komen.

Inzage bij wettelijke verdeling

De echtgenote moet het kind inzage en afschrift geven van de stukken (zoals bankafschriften) die het kind nodig heeft om zijn kindsdeel te bepalen. De echtgenote kan de wettelijke verdeling van een erfenis ongedaan maken. Meestal doet een echtgenote dit om fiscale redenen. De echtgenote is vrij om één van de kinderen zijn/haar kindsdeel uit te betalen. Stel geheel vrijblijvend hier uw vraag over een kindsdeel of bel ons.

Boedelbeschrijving bij wettelijke verdeling

Bij de wettelijke verdeling van een erfenis kan een boedelbeschrijving worden opgemaakt.  Artikel 674 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) bepaalt wat een onderhandse of notariële boedelbeschrijving moet inhouden. Onze advocaat ‘erfenis verdelen’ kan voor u een boedelbeschrijving verzoeken. Indien bij de verdeling van een erfenis minderjarigen zijn betrokken, moet de boedelbeschrijving in een notariële akte. Bij de boedelbeschrijving van een wettelijke verdeling van een erfenis is een waardering niet dwingend voorgeschreven, tenzij één van de partijen dit wenst. Kijkt u ook eens naar de artikel 677 – 679 Rv die gaan over het verdelen van een erfenis. Neem hier contact met ons op als u een vraag heeft of bel onze advocaat erfenis verdelen: 020-3980150

Testamentaire verdeling

Een erflater kan ook in zijn of haar testament bepalen hoe een nalatenschap wordt verdeeld. Hij kan voor de verdeling zelfs een afwikkelingsbewindvoerder instellen die de erfenis mag verdelen. Hij kan ook bepalen dat moet worden afgeweken van de wettelijke verdeling of dat bepaalde kinderen onterfd zijn. Omdat er zoveel manieren zijn voor een erflater om een bepaalde verdeling van zijn erfenis via een testament voor te schrijven, heeft het weinig zin u dat allemaal uiteen te zetten. Wel kunnen we u zeggen dat sommige testamenten moeilijk te doorgronden zijn. Wij staan u daarbij gaarne bij. Mocht u vragen hebben bel onze advocaat erfenis verdelen dan gerust of stel hier vrijblijvend uw vraag.

Verdeling erfenis als er geen wettelijke verdeling en geen testament is

Als de wettelijke verdeling niet van toepassing is of als er geen testament is of het testament niets over de verdeling bepaalt, dan zullen alleen de wettelijke regels van verdeling van toepassing zijn. Onze advocaat kan u dan helpen bij het verdelen van de erfenis. Een aantal regels die van toepassing zijn op de verdeling van een erfenis vindt u in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (terwijl u meestal het erfrecht meestal in boek 4 vindt). U kunt hier onder andere lezen wat u kunt vorderen bij een rechter om de erfenis te verdelen. Bel onze advocaat: 020-3980150.