Wat is de verdeling van een nalatenschap?

Het erfrecht vindt u in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Maar de meeste artikelen over verdeling van een erfenis vindt u niet hier, maar in Boek 3.  Daar kunt u in artikel 182 lezen dat er een verdeling is als alle erfgenamen met elkaar afspreken wie welk goed krijgt, uiteraard met uitsluiting van de anderen. Er zijn nog meer artikel in Boek 3 over het verdelen van een nalatenschap, bijvoorbeeld wat een rechter kan doen bij de verdeling van de nalatenschap of dat u een erfgenaam kunt laten vervangen door een onzijdig persoon om zo de erfenis eenvoudiger te verdelen.Bel onze advocaat als u een zaak heeft over de verdeling van een erfenis: 020-3980150.

Ouderlijke boedelverdeling van een erfenis

Onder het oude recht (tot 2003) bestond de ouderlijke boedelverdeling van een erfenis. Er waren meerdere varianten, maar in het kort kwam het er op neer dat de goederen van de erfenis bij de ouderlijke boedelverdeling van een erfenis naar de langstlevende gingen en de kinderen een vordering hadden op de langstlevende. Onze advocaat komt nog vaak de ouderlijke boedelverdeling tegen in oude testamenten. Deze ouderlijke boedelverdeling van een erfenis past niet in het nieuwe erfrecht, maar door het overgangsrecht is deze niet nietig. Laat onze advocaat u adviseren. Bel 020-3980150 of stel hier uw vraag.

Wie zijn deelgenoten bij de verdeling van een nalatenschap?

Alle erfgenamen zijn deelgenoten bij de verdeling van een nalatenschap. Alle erfgenamen moeten ook meedoen aan het verdelen van de erfenis en hieronder kunt u daar meer over lezen. Zogenaamde legitimarissen, kinderen die onterfd zijn en een beroep hebben gedaan op de legitieme, zijn geen deelgenoten bij de verdeling van een nalatenschap. Onder het oude recht (tot 2003) deden legitimarissen wel mee bij het verdelen van een erfenis. Leg onze advocaat hier geheel vrijblijvend uw vraag voor over de verdeling van een erfenis.

Wie kan verdeling van een nalatenschap vorderen?

Iedere erfgenaam kan verdeling van een nalatenschap vorderen zo kunt u lezen in artikel 3:178 lid 1 BW. Maar een hypotheekhouder kan ook verdeling van een nalatenschap vorderen. Veel schuldeisers weten niet dat ook zij de verdeling van een erfenis kunnen vorderen als ze een opeisbare vordering hebben op een erfgenaam (artikel 3:180 lid 1 BW). Dus, stel u heeft een vordering op een erfgenaam en die wil alsmaar niet verdelen, dan kan onze advocaat dat voor u aan de rechter vragen.

Kan een executeur verdeling van de nalatenschap vorderen? Neen, een executeur kan dat niet, maar een (afwikkelings-) bewindvoerder (ook wel 3-sterren executeur genoemd) kan dit wel. Kijk ook eens op onze aparte website over de executeur of bel onze advocaat erfenis verdelen: 020-3980150.

Verdeling van de erfenis: eerst huwelijksgemeenschap

Onze advocaat verdeling erfenis ziet vaak dat de stap voorafgaand aan de verdeling van de erfenis wordt overgeslagen, namelijk de vraag of erflater of erflaatster nog een huwelijksgemeenschap had. Is dat het geval dan moet worden gekeken of er huwelijksvoorwaarden van toepassing zijn. U kunt dit controleren bij de Rechtbank van de plaats waar het huwelijk is voltrokken. Uiteraard kan onze advocaat verdeling erfenis dit ook voor u doen. Zijn er geen huwelijksvoorwaarden dan was er sprake van een gemeenschap van goederen, waardoor de erfenis eerst door tweeën moet worden gedeeld.

Verdeling van een erfenis en de kindsdelen

Bij de verdeling van een erfenis moeten eerst alle schulden zijn voldaan, anders mag er nog niet verdeeld worden. Onze advocaat verdeling erfenis merkt dat dat vaak wordt vergeten. De kindsdelen (de erfdelen die de kinderen tegoed hebben na het overlijden van de eerste ouder) zijn ook schulden van de nalatenschap en kunnen, zeker als er rente loopt, flink oplopen. Door de betaling van de kindsdelen kan er dus veel minder overblijven voor de verdeling van de erfenis. Kijkt u ook eens op onze aparte website over het kindsdeel of bel onze advocaat verdeling erfenis: 020-3980150.

Wanneer kan een erfenis worden verdeeld?

Vaak zien wij als advocaat dat een nalatenschap te vroeg wordt verdeeld. Een erfenis moet immers eerst worden vereffend voordat deze kan worden verdeeld. Er moet een boedelbeschrijving worden gemaakt en de schulden moeten worden betaald. Kortom de nalatenschap moet verdelingsrijp worden gemaakt; pas daarna kan er echt worden verdeeld. Als u te vroeg verdeling vraagt bij de rechter loopt u de kans dat u niet ontvankelijk wordt verklaard. Bel (020-3980150) onze advocaat als u een vraag heeft of leg deze vraag hier voor.

Stappenplan bij verdeling van een nalatenschap

Welke stappen moet u zetten bij de verdeling van een nalatenschap:

1. Eerst moet u kijken of er (nog) een huwelijksgemeenschap is die moet worden verdeeld. Is er een gemeenschap van goederen of zijn er huwelijksvoorwaarden? Onze advocaat verdeling erfenis kan die voorwaarden voor u opvragen.

2. Vervolgens moet u kijken of er een testament is? Als u dat niet weet kunt u het centraal testamenten register checken;

3. Kijk of er een bepaalde verdeling van de nalatenschap in het testament is voorgeschreven. Het kan zijn dat de erflater de wettelijke verdeling in stand heeft gehouden of juist heeft uitgesloten. Een erflater kan ook een erfgenaam hebben onterfd.

4. Check of er wettelijk regels voor de verdeling van  toepassing zijn, bijvoorbeeld de wettelijke verdeling.

5. Betaal alle schulden (ook de legitimarissen) en maak de nalatenschap klaar voor verdeling.

6. Verdeel de nalatenschap en hou rekening met inbreng en toerekening.

Als u een vraag heeft over de verdeling van een nalatenschap kunt u onze advocaat bellen: 020-3980150.

Als niet alle erfgenamen meedoen aan verdeling van een nalatenschap

Soms hoort u pas later dat er een verdeling van de erfenis is geweest tussen de erfgenamen  terwijl u als erfgenaam hier niet aan mee heeft gedaan  Dat mag niet want alle deelgenoten moeten aan een verdeling van een nalatenschap meewerken. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den Haag bijvoorbeeld geoordeeld dat de verdeling van een nalatenschap nietig was omdat niet alle erfgenamen hadden deelgenomen aan de verdeling.

Maar in dat arrest leest u ook meteen de uitzondering, want als een verdeling van de nalatenschap is vastgelegd in een notariële akte, waaraan niet alle deelgenoten hebben deelgenomen dan is de verdeling van de nalatenschap niet nietig. De deelgenoot die er niet aan heeft deelgenomen kan de verdeling van de nalatenschap vernietigen, maar let op want er is een korte verjaringstermijn van één jaar. Bel ons dus snel als er een verdeling van een nalatenschap in een notariële akte is waaraan u niet heeft meegedaan. Stel ons hier vrijblijvend uw vraag over de verdeling van een nalatenschap of bel onze advocaat: 020-3980150.

Dwaling in de verdeling van een nalatenschap

Het komt in onze praktijk als advocaat erfrecht vaak voor dat een kind pas bij het overlijden van de tweede ouder de berekening van zijn of haar kindsdeel ziet. Het kan dan zijn dat u het niet eens bent met deze berekening. De vraag is dan of er destijds al een verdeling van de nalatenschap heeft plaats gevonden. Dat kan zijn een ouderlijke boedelverdeling. Als u daar op wilt terugkomen geldt er een vervaltermijn van 3 jaar (artikel 3: 200 BW). Neem dus snel met onze advocaat contact op als u wilt terugkomen op de verdeling van een erfenis: 020-3980150.

Verdeling van een erfenis en zuivere aanvaarding

In de praktijk ziet onze advocaat erfenis verdelen vaak dat erfgenamen al de inboedel van een woning gaan verdelen, terwijl nog de schulden moeten worden betaald. Bedenkt u goed dat als u de inboedel van een erfenis verdeelt, u de erfenis zuiver aanvaardt en daarmee privé aansprakelijk wordt om de schulden te betalen als er niet genoeg in de boedel zit om alle schuldeisers te betalen. U moet dus niet een nalatenschap verdelen voordat de schulden zijn voldaan. Bel onze advocaat: 020-3980150 of stel uw vraag over de verdeling van een nalatenschap hier.