Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Internationaal erfrecht. IPR. Verzoek tot machtiging verwerping nalatenschap namens minderjarige. Rechtsmacht. Erfrecht of ouderlijke verantwoordelijkheid?

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. IPR. Verzoek tot machtiging verwerping nalatenschap namens minderjarige. Rechtsmacht. Erfrecht of ouderlijke verantwoordelijkheid?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de rechter rechtsmacht toekwam bij een verzoek tot machtiging van verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige. In hoger beroep verzoeken de ouders het hof de bestreden beschikking te vernietigen en opnieuw rechtdoende, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking, op grond van artikel 4:193 van het Burgerlijk Wetboek (BW) hen te machtigen als wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarigen de nalatenschap van erflater te verwerpen. De ouders betogen dat [...]

Erfrecht. Is er sprake van een schenking van grond en van een woning? Levering van onroerend goed bij schenking. Bewijs.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is er sprake van een schenking van grond en van een woning? Levering van onroerend goed bij schenking. Bewijs.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een schenking van het perceel grond en van een woning. Gedaagde betwist dat het perceel grond en het pand op het moment van overlijden van oma tot de nalatenschap van oma behoorden. Deze onroerende zaken zijn namelijk bij leven door oma aan moeder geschonken, aldus gedaagde. Erfrecht. Is er sprake van een schenking van grond en van een woning? Levering van onroerend goed bij schenking. Bewijs. [...]

Gift. Schenking. Formele schenking. Komt de gift van vader ten laste van de huwelijksgemeenschap? Legitieme. Inbreng.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Gift. Schenking. Formele schenking. Komt de gift van vader ten laste van de huwelijksgemeenschap? Legitieme. Inbreng.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 30 januari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een schenking van één van de ouders, die in gemeenschap van goederen waren getrouwd, ten laste kwam van de huwelijksgemeenschap. Belanghebbenden stellen zich op het standpunt dat geen sprake is van een gift. De giften zijn niet door erflaatster gedaan omdat de bevoordelingsbedoeling bij haar ontbrak. De giften zijn gedaan door vader vanuit het privévermogen van vader, namelijk in de vorm van betalingen door zijn BV. Dat vader en erflaatster [...]

Aanwijzing aan vereffenaar. Begunstiging. Valt de uitkering uit de verzekering in de nalatenschap? Natuurlijke verbintenis? Overlijdensrisicoverzekering is een quasi-legaat.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Aanwijzing aan vereffenaar. Begunstiging. Valt de uitkering uit de verzekering in de nalatenschap? Natuurlijke verbintenis? Overlijdensrisicoverzekering is een quasi-legaat.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 26 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de uitkering uit een verzekering in de nalatenschap viel. Het verzoek strekt tot het geven van [...]

Erfrecht. Is een overeenkomst van geldlening door het opmaken van een testament gewijzigd? Verhouding tussen een overeenkomst en een testament. Uitleg van een testament.

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is een overeenkomst van geldlening door het opmaken van een testament gewijzigd? Verhouding tussen een overeenkomst en een testament. Uitleg van een testament.

De Rechtbank Limburg heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een overeenkomst van geldlening was gewijzigd door een later opgemaakt testament. In het testament staat dat [...]

Erfrecht. Recht van gebruik en bewoning. Vruchtgebruik. Gebruiksvergoeding. Waardestijging. Waardebepaling. Peildatum. Redelijkheid en billijkheid.

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Recht van gebruik en bewoning. Vruchtgebruik. Gebruiksvergoeding. Waardestijging. Waardebepaling. Peildatum. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over het recht en gebruik van een woning en een vordering tot een gebruiksvergoeding. Eisers vorderen een gebruiksvergoeding over de [...]

Erfrecht. Gift? Zijn de geldleningen voor de vorm opgemaakt? Schijnconstructie. Bevoordeling? Bewijskracht van onderhandse akten.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gift? Zijn de geldleningen voor de vorm opgemaakt? Schijnconstructie. Bevoordeling? Bewijskracht van onderhandse akten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de geldleningen als een gift diende te worden beschouwd of dat er sprake was van een [...]

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Is eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering? Is er voldoende belang bij de vordering vanwege een aanhangig hoger beroep?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Is eiser niet-ontvankelijk in zijn vordering? Is er voldoende belang bij de vordering vanwege een aanhangig hoger beroep?

De Rechtbank Limburg heeft op 9 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een eiser niet-ontvankelijk moest worden verklaard in zijn vordering omdat dezelfde kwestie in hoger beroep al [...]

Erfrecht. Procesrecht. Beroep ingesteld namens erfgenamen. Niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een machtiging? Verklaring van erfrecht.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Beroep ingesteld namens erfgenamen. Niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van een machtiging? Verklaring van erfrecht.

De Hoge Raad heeft op 2 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het beroep, ingesteld namens de erfgenamen, ontvankelijk was, vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht. [...]

Oudere blog items

Verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening. Had de notaris tot verdeling van het saldo op een ervenrekening moeten overgaan?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening. Had de notaris tot verdeling van het saldo op een ervenrekening moeten overgaan?

Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

Schenking ter zake des doods? Dient het in bewaar gegeven geld aan de erfgenaam te worden terugbetaald?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schenking ter zake des doods? Dient het in bewaar gegeven geld aan de erfgenaam te worden terugbetaald?

Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

Klacht tegen notaris. Voldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflaatster? Mogelijke beïnvloeding bij totstandkoming testament?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen notaris. Voldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflaatster? Mogelijke beïnvloeding bij totstandkoming testament?

Verdeling van een nalatenschap. Berusting? Processueel ondeelbare rechtsverhouding in hoger beroep.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Berusting? Processueel ondeelbare rechtsverhouding in hoger beroep.

Erfrecht en legitieme. Is er een tijdig beroep gedaan op de legitieme? Redelijke termijn. Bewijs.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht en legitieme. Is er een tijdig beroep gedaan op de legitieme? Redelijke termijn. Bewijs.

Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie