Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Verandering van de hoedanigheid van partijen. Einde van bewind. Partijwisseling. Schorsing.

De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over de schorsing van een geding bij een partijwisseling bij het opheffen van een testamentair bewind. Eisers hebben bij deze rechtbank een procedure aanhangig gemaakt tegen hun zuster, de gedaagde, waarin zij onder meer vorderen dat de rechtbank de wijze van verdeling bepaalt van de nalatenschap van hun in 2007 overleden moeder. Gedaagde voert verweer en heeft in reconventie gevorderd voor recht te verklaren dat de nalatenschap van moeder definitief is afgewikkeld en partijen [...]

Schenking ter zake des doods? Dient het in bewaar gegeven geld aan de erfgenaam te worden terugbetaald?

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schenking ter zake des doods? Dient het in bewaar gegeven geld aan de erfgenaam te worden terugbetaald?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in bewaar gegeven geld aan een erfgenaam diende te worden terugbetaald. Aan de vordering heeft eiser ten grondslag gelegd dat zijn vader, die in de jaren vanaf 2012 steeds meer afhankelijk van gedaagde werd, haar een bedrag van € 10.000,- in bewaring heeft gegeven, dit tegen de achtergrond dat eiser volgens zijn vader te ver weg woonde en zijn vader graag makkelijk bij dit geld wilde kunnen indien hij het [...]

Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in hoger beroep eiser ontvankelijk was in het beroep tegen een deelvonnis. Op 12 december 1999 is erflater overleden. Zijn kinderen, te weten appellante en geïntimeerden, zijn erfgenamen. Appellante en geïntimeerden wonen in België. De zaak heeft daarom internationale aspecten. De rechtbank is terecht en onbestreden uitgegaan van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en de toepasselijkheid van het Nederlands recht (art. 10:145 BW en art. 3 lid 1 Haags erfrechtverdrag [...]

Klacht tegen notaris. Voldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflaatster? Mogelijke beïnvloeding bij totstandkoming testament?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Klacht tegen notaris. Voldoende zorgvuldigheid betracht bij beoordeling van wilsbekwaamheid van erflaatster? Mogelijke beïnvloeding bij totstandkoming testament?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris voldoende zorgvuldigheid had betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de erflaatster. Klaagster [...]

Verdeling van een nalatenschap. Berusting? Processueel ondeelbare rechtsverhouding in hoger beroep.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Berusting? Processueel ondeelbare rechtsverhouding in hoger beroep.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam zich had berust in een vonnis over de verdeling van een nalatenschap. Deze zaak [...]

Erfrecht en legitieme. Is er een tijdig beroep gedaan op de legitieme? Redelijke termijn. Bewijs.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht en legitieme. Is er een tijdig beroep gedaan op de legitieme? Redelijke termijn. Bewijs.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag er een tijdig beroep was gedaan op de legitieme? Erflaatster heeft bij testament van 31 maart 2005 [...]

Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een oud-notaris. Geheimhoudingsplicht. Toetsing. Reikwijdte. Klachtplicht. Vervaltermijn.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 28 april 2020 uitspraak gedaan over de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van een notaris. De oud-notaris heeft geweigerd om antwoord te geven op door de [...]

Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Vereffening. Uitleg testament betreffende een legaat.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juli 2020 uitspraak gedaan over de afwikkeling van nalatenschap die beneficiair is aanvaard. Geïntimeerde enerzijds en appellant anderzijds zijn het oneens over de afwikkeling [...]

Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Berusting in vonnis? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam zich had berust in de uitspraak van een eerder gegeven vonnis. Deze zaak gaat [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Een rechtsvordering instellen of een verzoek doen door een deelgenoot in een nalatenschap.

Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kan de erfenis al verdeeld worden? Beneficiaire aanvaarding. Vereffening.

Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Vordering tot verdeling van een gemeenschap die alleen een appartementsrecht omvat. Waardebepaling. Uitleg van een testament.

Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vernietiging van een schenking wegens misbruik van omstandigheden?

Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is erfgenaam wegens beheer van gelden verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording of opmaken van een boedelbeschrijving?

Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erflater heeft zich vergist in de aanduiding van een persoon in het testament? Uitleg van testament.

Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beheer van gelden. Volmacht. Betaling aan zichzelf. Eigen belang? Selbsteintritt. Zijn de betalingen aan zichzelf nietig?

Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het uitbetalen van het batige saldo aan de erfgenamen. Vereffening voltooid?

Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming mondelinge afspraken over het verrekenen van de meerwaarde bij verkoop van de ouderlijke woning na overlijden erflater. Bewijs.

Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur. Ernstige tekortkoming. Legitieme. Inkorting. Giften. Informatieplicht. Aansprakelijkheid. Schadevergoeding.

Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Kan de vereffenaar onroerend goed verkopen? Taken van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording? Volmacht. Zijn de overboekingen onrechtmatig?

Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door een schuldeiser van een van de erfgenamen. Kerntaak van de vereffenaar. Schulden van de nalatenschap.

Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Schenking. Schenking des doods? Bewijslevering en bewijswaardering.

Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Veroordeling om mee te werken aan de verdeling van een nalatenschap. Derdenrekening van notaris. Vorderingen van de executeur.

Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Behoren de bankrekeningen tot de nalatenschap? Door wie zijn de bankrekening gevoed? Vruchten van beheer.

Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot boedelbeschrijving. Vordering tot verdeling van een nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Tussenkomst.

Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Waardering van grond. Taxatie. Waardering bij bestemmingswijziging. Meerwaardeclausule.

Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Moet een woning, die tot nalatenschap behoort, tijdelijk worden uitgesloten van de verdeling van de nalatenschap? Belangenafweging.

Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om een machtiging om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden bij een onverwachte schuld.

Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot schorsing en ontslag van een de door de rechtbank benoemde vereffenaar.

Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Kan een schuldeiser van de nalatenschap een aanwijzing van de kantonrechter vragen op grond van artikel 4:210 BW?

Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Levenstestament. Bewind. Benoeming dochter als bewindvoerder bij verstoorde familieverhouding?

Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een legaat. Saldo van een bankrekening.

Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Duitsland wonende minderjarige.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie