Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of in hoger beroep eiser ontvankelijk was in het beroep tegen een deelvonnis.

Op 12 december 1999 is erflater overleden. Zijn kinderen, te weten appellante en geïntimeerden, zijn erfgenamen.

Appellante en geïntimeerden wonen in België. De zaak heeft daarom internationale aspecten.

De rechtbank is terecht en onbestreden uitgegaan van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en de toepasselijkheid van het Nederlands recht (art. 10:145 BW en art. 3 lid 1 Haags erfrechtverdrag 1989).

Geïntimeerden hebben aangevoerd dat appellante niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar hoger beroep, voor zover dat gericht is tegen beslissingen die zijn vervat in het vonnis van 6 december 2017, aangezien dat vonnis een deelvonnis is, waartegen binnen drie maanden na de uitspraakdatum hoger beroep had moeten worden ingesteld, welke termijn appellante voorbij heeft laten gaan.

Internationaal erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep tegen een deelvonnis. Niet-ontvankelijkheid?

De rechter oordeelt als volgt

Het hof overweegt hieromtrent dat volgens vaste rechtspraak van een deelvonnis sprake is indien in een vonnis door een uitdrukkelijk dictum aan het geding omtrent enig deel van het gevorderde een einde is gemaakt.

In het vonnis van 6 december 2017 heeft de rechtbank in het dictum beslist op de vordering van geïntimeerden om appellante te gelasten haar medewerking te verlenen aan de verkoop van het bosperceel.

Deze vordering is door de rechtbank toegewezen.

Daarmee is door een uitdrukkelijk dictum aan enig deel van het gevorderde een einde gemaakt.

Het hoger beroep van appellante tegen deze beslissing, vervat in de grieven, is te laat ingesteld.

Om die reden dient zij in zoverre in haar hoger beroep tegen het vonnis van 6 december 2017 niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het internationale erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.