Bij de verdeling van een erfenis merkt onze advocaat vaak dat het nodig is om afschriften van de bankrekeningen op te vragen, omdat er een vermoeden bestaat van malversatie. Een van de erfgenamen heeft vaak een informatie achterstand en wil niet meewerken aan verdeling als er geen informatie wordt gegeven. Bestaat dat recht op afgifte van de bankafschriften nu van de mede-erfgenamen?

Uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat een erfgenaam inderdaad dit recht heeft om bankafschriften te ontvangen:

‘X heeft als mede-erfgenaam rechtmatig belang bij afgifte van (kopieën van) afschriften van deze bankrekening gelet op zijn stelling dat Y gelden aan het vermogen van erflaatster heeft onttrokken Ook al zijn deze afschriften thans niet onder berusting van Y, zij is in haar hoedanigheid van executeur gehouden al het mogelijke te doen de beschikking te krijgen over deze afschriften of kopieën daarvan en deze af te geven aan X . Nu onzeker is of de gevorderde bescheiden nog bestaan en of de bank deze afschriften op haar verzoek nog ter beschikking kan stellen van Y , veroordeelt het hof  Y tot afgifte van de gevorderde bankafschriften dan wel tot overlegging van een brief van de Rabobank aan Y waaruit blijkt dat deze afgifte niet meer mogelijk is. Daarbij overweegt het hof dat Y ook heeft aangegeven dat zij, voor zover nodig, in haar hoedanigheid van executeur uitdrukkelijk akkoord zal gaan (jegens de bank) met een verzoek van X ter verkrijging van die afschriften en dat X heeft aangeboden de kosten van afgifte voor zijn rekening te nemen.’

Als u derhalve bij de verdeling van een erfenis vindt dat u afgifte moet krijgen van bankafschriften, bel dan onze advocaat: 020-3980150 of lees onze algemene pagina over de verdeling van een erfenis.