Onze advocaat doet uiteraard als hij een procedure begint tot verdeling van een erfenis een onderzoek naar wie de erfgenamen zijn. Immers het moet niet zo zijn dat er midden in een procedure blijtk dat er nog meer erfgenamen zijn. Een notaris kan daarbij behulpzaam zijn met een verklaring van erfrecht. Artikel 4: 188 BW bepaalt daarover het volgende:

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van de volgende feiten vermeldt:

a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard;

In een arrest van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, was een oude verklaring van erfrecht overgelegd, maar inmiddels waren meerdere erfgenamen overleden en het was onduidelijk wie er erfgenaam waren. Het Hof bepaalt dan ook: ‘Om voldoende zekerheid te verkrijgen over de vraag wie tot welk deel meedeelt in de nalatenschap, is het nodig dat appellanten een recente verklaring van erfrecht in het geding brengen.’

Een correcte verklaring van erfrecht is derhalve belangrijk! Laat onze advocaat bij de verdeling van een erfenis dus samen met de notaris goed uitzoeken wie er erfgenaam zijn. Bel onze advocaat als u een vraag heeft over de verdeling van een erfenis: 020-3980150.